Chúc Mừng Các Tân Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ Năm 2011

Một tin vui làm nức lòng những người quan tâm đến sự sa sút ơn gọi tu trì ở nhiều nước Âu, Mỹ. Bản tin của Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ cho biết : trong hai tháng 5 và 6.  2011, có nhiều tu sĩ  thuộc nhiều Hội Dòng và chủng sịnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, được Giáo quyền Giáo Hội Mỹ trao ban chức Phó tế và Linh mục :


Các tân Linh mục được thụ phong ngày 7 tháng 5 năm 2011:
Lm. Dominic Trần Thanh Thiện Toàn, Giáo phận Palm Beach, Florida


Các tân Linh mục được thụ phong ngày 20 tháng 5 năm 2011:
Lm. Anthony Bui Ngô Khan, Giáo phận San Bernadino, CA
Lm. Peter Phan, Giáo phận San Bernadino, CA


Các tân Linh mục được thụ phong ngày 21 tháng 5 năm 2011:
Lm. Trần Quốc Bảo, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Yuping Duan, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Peter Trần Ngọc Duy, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Dominic Phạm Ngọc Huỳnh, SVD, Techny/Chicago, Illinois
Lm. Joseph Nguyễn Công Minh, SVD, Techny/Chicago, Illinois


Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 4 tháng 6 năm 2011:
Phó tế Augustinô Maria Trương Trường Kỳ, CMC, Carthage, Missouri
Phó tế Joseph Đặng Hoàng Nhật, SDD, Portland, Oregon
Phó tế Timôthêô Maria Trần Việt Thắng, CMC, Carthage, Missouri
Phó tế Andrew Nguyễn Chí Thông, Giáo phận San Jose, California


Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 11 tháng 6 năm 2011:
Phó tế Nguyễn Đạt
Phó tế Nicolas Nguyễn
Phó tế Trần Quân, Giáo phận Orange, California
Phó tế Joseph Nguyễn Thắng


Các Phó tế sẽ được thụ phong Linh mục ngày 25 tháng 6 năm 2011:
Phó tế Tammylee Ngo, OFM
Phó tế Dominic Phan, OP
Phó tế James Phan, OFM
Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam hân hoan chúc mừng các Tân Chức và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống đầy tràn ân sủng và thánh hóa các Linh mục của Chúa trên con đường tông đồ phục vụ và loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.
 

Nguồn: 
liendoanconggiao.net