Chúc Mừng Xuân Mậu Tuất - 2018

Chúc Mừng Xuân Mậu Tuất - 2018

Kính chúc

Đức Cha, Cha TĐD, Đức Ông, Quý Cha

Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Ân Nhân, Quý Cộng tác viên

Quý vị Độc giả, Gia đình Truyền Thông

cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa

Mùa Xuân THANH BÌNH - AN LẠC - PHÚC LỘC DỒI DÀO

Website: gpbanmethuot.vn