Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC THIÊN NHIÊN
 
Lời dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Vào ngày 06-08-2015, tiếp nối sáng kiến của các Giáo hội Chính Thống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập ngày 01-09 là “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công trình Tạo dựng”. Ngài nói: “Hợp lời cầu nguyện với các anh em Chính Thống giáo và với tất cả mọi người thiện chí, chúng ta muốn góp phần vào việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng sinh thái hiện đang kềm kẹp nhân loại. Trên khắp thế giới, các Giáo hội địa phương khác nhau đã đặt ra các chương trình cầu nguyện và suy tư để ngày này trở thành khoảnh khắc đặc biệt và cổ vũ việc áp dụng những lối sống hài hoà hợp lý.”
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, Đức Cha Giáo Phận Ban-Mê-Thuột đã quyết định chọn thứ bày, ngày 17 tháng 09 năm 2016 này để cử hành “Ngày Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công trình Tạo dựng” trong Giáo phận của chúng ta.
Trong giờ Chầu này, hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và toàn thể Hội Thánh, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của cả nhân loại. “Ước gì những nỗ lực đấu tranh và quan tâm của chúng ta dành cho hành tinh này không bao giờ làm cho chúng ta mất niềm hy vọng” (x. Laudato si’, 244). Xin Chúa Thánh Thần giúp cộng đoàn chúng ta cử hành giờ cầu nguyện này thật sốt sắng.
I.MỞ ĐẦU
Chủ sự: tiến ra cung thánh, đặt Mình Thánh Chúa.
Thánh ca: Hát tôn thờ Thánh Thể.
 
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ Thánh Thể Chúa, là trung tâm điểm của sự hiệp nhất và yêu thương, cho chúng con được đón nhận sức sống thần linh của Chúa. Chúng con chúc tụng tình yêu Chúa, tình yêu mà Chúa đã xuống thế làm người, cứu Chuộc chúng con bằng giá máu của Chúa: “không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu hiến thân vì bạn hữu mình”. Chúng con cảm tạ muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con, cho chúng con được tham dự vào thần tính của Chúa, được gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con biết ca tụng vinh danh Chúa, để cho nước Chúa được hiện diện trên toàn cõi dương gian này, xin cho chúng con biết bảo vệ trái đất là ngôi nhà chung mà Thiên Chúa tạo dựng đã trao tặng và ủy thác cho mọi người chăm lo bảo vệ, vì nhiều lý do từ phía con người mà hiện nay môi trường sinh thái của trái đất đang bi đe dọa nghiêm trọng. Với tất cả lòng tin kính, mến yêu, chúng con xin gói trọn tâm tình phó thác nơi Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu này.  Và xin Chúa soi sáng hướng dẫn để mỗi người trong cương vị và khả năng của mình biết chu toàn trách nhiệm Chúa trao cho đúng ý Chúa.
Thinh lặng một chút.
 
 II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. Bài đọc : (St 1,26-2,3.15)
Bài trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú tất cả mặt đất, và mọi giống vật bò dưới đất.” Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình; Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống bò trên mặt đất.” Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.
Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.
Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.
Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện riêng trong ít phút.
 
Suy niệm: (Thông điệp Laudato Si’, 84-87)
Trích Thông Điệp Chúc Tụng Chúa của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
84. Khi nhấn mạnh rằng mỗi người là một hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta không được coi nhẹ sự thật là mỗi thụ tạo đều có một mục đích riêng của nó. Không có gì là vô ích. Toàn bộ vũ trụ vật chất nói về tình yêu của Thiên Chúa, lòng trìu mến vô biên của Ngài dành cho chúng ta. Đất, nước, núi non: mọi thứ đều là một sự âu yếm của Thiên Chúa, như nó đã là. […]
85. Thiên Chúa đã viết một cuốn sách quý, “những dòng chữ của cuốn sách ấy là vô số những vật được tạo thành hiện diện trong vũ trụ.”[1] […] Chiêm ngắm công trình sáng tạo giúp chúng ta khám phá trong mỗi sự vật một giáo huấn mà Thiên Chúa muốn trao cho chúng ta, vì “đối với người tin, chiêm ngắm công trình sáng tạo là lắng nghe một thông điệp, một tiếng nói trái ngược và thầm lặng”.[2] Chúng ta có thể nói rằng “cùng với việc mạc khải chính danh được chứa đựng trong Kinh Thánh, có một sự thần hiện trong ánh sáng chói lọi của mặt trời và sự buông xuống của màn đêm”.[3] Chú ý đến biểu hiện này, chúng ta học cách nhìn thấy chính mình trong tương quan với tất cả mọi loài thụ tạo khác […]
86. Toàn thể vũ trụ, trong tất cả các mối tương quan đa dạng của nó, cho thấy sự giàu có không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa. Thánh Tôma Aquinô nhấn mạnh cách khôn ngoan rằng sự đa dạng và khác nhau “xuất phát từ ý định của tác nhân đầu tiên”, Đấng muốn rằng “điều gì nơi một thụ tạo còn thiếu để bày tỏ sự thánh thiêng thì sẽ được bổ sung bởi một thụ tạo khác”,[4] như vậy, sự thiện hảo của Thiên Chúa “không thể có bất kỳ một thụ tạo nào đại diện bày tỏ hết được”.[5] Từ đó chúng ta cần phải nắm bắt sự khác nhau của mọi sự trong các mối tương quan đa dạng của chúng.[6] Chúng ta hiểu hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của mỗi thụ tạo nếu chúng ta chiêm ngắm nó trong toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa. Như sách Giáo Lý dạy: “Thiên Chúa muốn sự phụ thuộc lẫn nhau của các thụ tạo. Mặt trời và mặt trăng, cây bách tùng và bông hoa nhỏ, đại bàng và chim sẻ: khung cảnh tráng lệ của sự đa dạng vô số và sự bất bình đẳng của chúng nói cho chúng ta biết rằng không có thụ tạo nào là tự đủ. Các thụ tạo tồn tại trong sự lệ thuộc vào nhau, để hoàn thiện lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau”.[7]
87. Khi chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa phản chiếu trong tất cả mọi sự đang hiện hữu, tâm hồn chúng ta được thôi thúc để chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả mọi thụ tạo, và hiệp nhất với chúng để thờ phượng Người.
 
2. Tin Mừng: (Mt 6,25-33)
Anh em đừng lo lắng cho ngày mai
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: Chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
Ðó là lời Chúa.
 
- Cộng đoàn thân mến! Nhiều khi cơm, áo, gạo, tiền đã làm chúng con quá mỏi mệt mà quên đi sự hiện diện nhiệm mầu của Tình Yêu Chúa. Là những người đã dám tin vào vào quyền năng và ân sủng của Chúa, chúng ta dám để cho Lời Chúa hướng dẫn vì “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”. Không phải ỉ lại vào sự quan phòng của Chúa, nhưng là cộng tác với Chúa, và khi đã nỗ lực hết sức để cộng tác với Chúa, thì tin tưởng Chúa sẽ chúc lành.......
 
Suy Niệm: (Laudato Si’, 96-100)
Trích Thông Điệp Chúc Tụng Chúa của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
96. Chúa Giêsu nhắc lại niềm tin Kinh Thánh vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, ngài nhấn mạnh một chân lý nền tảng: Thiên Chúa là Cha (x. Mt 11,25). Trong khi trò chuyện với các môn đệ, Chúa Giêsu mời gọi họ nhận biết mối tương quan phụ tử của Thiên Chúa với hết mọi loài thụ tạo. Ngài nhắc đến chúng với lòng trìu mến cảm thông vì mỗi loài đều quan trọng trong mắt của Thiên Chúa: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,6). “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6,26).
97. Chúa Giêsu mời gọi mọi người chú ý đến vẻ đẹp vốn có trong thế giới này vì chính Ngài không ngừng chạm đến thiên nhiên, chú ý đến nó cách trìu mến và thán phục. Khi đi ngang qua một vùng đất, Ngài thường dừng lại để chiêm ngắm vẻ đẹp được Cha gieo trồng và mời gọi các môn đệ tiếp nhận một thông điệp thánh thiêng trong mọi sự: “Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!” (Ga 4,35). “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất” (Mt 13,31-32).
98. Chúa Giêsu sống hoà hợp trọn vẹn với công trình sáng tạo, và những người khác phải kinh ngạc: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mt 8,27). Chúa Giêsu không mang dáng vẻ của một nhà khổ tu sống lìa xa khỏi thế giới, cũng không phải là kẻ thù của những thú vui trên đời. […] Ngài làm việc bằng đôi bàn tay, tiếp xúc hằng ngày với vật chất do Thiên Chúa dựng nên để tạo ra hình hài cho các sản phẩm thủ công tỉ mỉ. Thật ngạc nhiên là phần lớn cuộc đời tại thế của Ngài dành cho nhiệm vụ này trong một cuộc sống giản dị, không làm cho người ta ngưỡng mộ: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?” (Mc 6,3). Qua đó, Ngài thánh hoá lao động của con người và ban cho nó một ý nghĩa đặc biệt cho sự phát triển của chúng ta. Như Thánh Gioan Phaolô II dạy: “bằng việc chịu đựng những cực nhọc của công việc trong sự hiệp nhất với Đức Kitô chịu đóng đinh vì chúng ta, con người cộng tác với Con Thiên Chúa để cứu chuộc nhân loại”.[8]
99. Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thụ tạo được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô, ngay từ thuở ban đầu: “vì trong Người, muôn vật được tạo thành” (Cl 1,16).[9] Phần lời tựa của Tin Mừng Gioan (Ga 1,1-18) mạc khải công việc sáng tạo của Đức Kitô như là Ngôi Lời (Logos). Nhưng sau đó, lời tựa ấy bất ngờ nói rằng cũng chính Lời này “đã trở thành xác phàm” (Ga 1,14). Một Ngôi trong Ba Ngôi đi vào trong vũ trụ được tạo dựng, nhưng đặc biệt là ngang qua việc nhập thể, mầu nhiệm Đức Kitô đang hoạt động theo một cách kín ẩn trong toàn thể thế giới tự nhiên, mà không tác động đến tính tự chủ của nó.
100. Kinh Thánh Tân Ước không chỉ nói cho chúng ta về Chúa Giêsu trần thế, mối tương quan cụ thể và yêu thương của Ngài với thế giới. Kinh Thánh còn cho thấy Ngài đã sống lại và vinh hiển, Ngài hiện diện trong mọi thụ tạo với Quyền Chủ Tể vũ hoàn: “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá” (Cl 1,19-20). Điều này hướng tầm nhìn của chúng ta đến tận cùng của thời gian, khi Người Con sẽ trao hết mọi sự cho Chúa Cha, để “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28). Các loài thụ tạo của thế giới này không còn xuất hiện trước mắt chúng ta dưới dáng vẻ thuần tuý tự nhiên nữa, vì Đấng phục sinh sẽ bao phủ chúng cách nhiệm mầu và hướng chúng đến sự viên mãn tận cùng. Những bông hoa ngoài đồng và những cánh chim trời mà Ngài đã chiêm ngắm giờ đây được mặc lấy sự hiện diện đầy vẻ uy linh của Ngài.
Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện riêng trong ít phút.
 
Thánh ca ngợi khen: Muôn tạo vật ơi – Ngọc Kôn
3. Suy Niệm: Thánh Thể: (Laudato si’, số 236)
Trích Thông Điệp Chúc Tụng Chúa của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
236. Chính trong Thánh Thể mà mọi thụ tạo tìm thấy địa vị cao cả nhất của mình. Ân sủng, có khuynh hướng bày tỏ cách hiển nhiên, tìm được cách thể hiện tuyệt vời trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và trao ban chính Ngài làm của ăn cho các thụ tạo. Tại đỉnh cao của mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa chạm đến chiều sâu tận cùng của chúng ta qua xác thể. Ngài không đến từ trên cao, nhưng từ bên trong, Ngài đến để chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong thế giới của chúng ta. Trong Thánh Thể, sự viên mãn đã thành toàn; đó là trung tâm sống động của vũ trụ, tràn đầy tình yêu và sự sống bất diệt. Cùng với Chúa Con nhập thể đang hiện diện trong Thánh Thể, toàn thể vũ trụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Quả thật, Thánh Thể chính là một hành động của tình yêu vũ trụ: “Đúng thế, vũ trụ! Bởi vì ngay cả khi Thánh Thể được cử hành trên một bàn thờ nhỏ của một nhà nguyện thôn quê đi nữa, Bí tích Thánh Thể vẫn luôn được cử hành theo một nghĩa nào đó trên bàn thờ của thế giới”.[10] Thánh Thể kết nối trời với đất; Thánh Thể ôm lấy và bao bọc toàn thể công trình tạo dựng. Thế giới vốn xuất phát từ bàn tay của Thiên Chúa được trở về với Ngài trong sự thờ phượng bất phân ly: trong bánh Thánh Thể, “tạo thành hướng về sự thần hoá, hướng đến tiệc cưới thánh, hướng đến sự hiệp nhất với chính Đấng Tạo Hóa”.[11] Do đó, Thánh Thể cũng là một nguồn ánh sáng và động lực cho chúng ta quan tâm đến môi trường, hướng dẫn chúng ta trở thành người quản lý toàn thể tạo thành.
 
III. CẦU NGUYỆN
4.Lời cầu
Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng hiện diện trong toàn thể vũ trụ và nơi mỗi thụ tạo nhỏ bé nhất. Người luôn chăm sóc tất cả những gì hiện hữu với sự dịu hiền ân cần. Xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức cộng tác vào công trình tạo dựng của Người với tất cả trách nhiệm và lòng yêu mến.
1.     Trước khi tạo dựng con người, Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật để con người hưởng dùng. Vũ trụ, vạn vật, cảnh thiên nhiên ấy không là của riêng ai, nhưng là tài sản, là ngôi nhà chung của nhân loại. Mỗi người đều có quyền được hưởng và có nghĩa vụ chăm sóc để bảo tồn. Nhưng trong thực tế, con người quá tham lam, tính toan ích kỷ, đã hủy hoại môi trường cách thảm hại làm ảnh hưởng đến sự sống con người. Quả thật, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp bảo vệ môi trường rằng: “Ngôi nhà chung của chúng ta đang đổ nát, và gây tổn thương đến tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo nhất trong chúng ta”. * Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ cho những lỗi lầm, yếu đuối của chúng con.
 (Sau mỗi lời cầu nguyện, cộng đoàn hát lặp lại câu dưới đây)
CĐ: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
2.     Đức Thánh cha Phanxicô vẫn tiếp tục mời gọi: “Phải thay đổi tâm hồn. Hãy có cái nhìn mới về sự vật; hãy thực hiện “cách mạng văn hóa triệt để” vì chúng ta đang làm cho trái đất trở nên “một bãi rác khổng lồ”, hãy thức tỉnh tâm hồn mình và hướng tới một “hoán cải sinh thái”, hãy lắng nghe “tiếng kêu cứu của trái đất và tiếng khóc than của người nghèo”.
*Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết thức tỉnh lương tâm trước những suy nghĩ, hành động vô trách nhiệm, thiếu ý thức của mình, vì không ít lần chúng con cũng đã xả rác bừa bãi, xả khí thải vô lương tâm, làm tăng thêm sự ngột ngạt cho môi trường tự nhiên Thiên Chúa đã dựng nên.
-CĐ: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
3.     Khi con người khát mong hòa bình lên đến tột độ, thay vì được lấp đầy bằng tình thương, sự tha thứ, sẻ chia, lại lấp đầy toàn những bất công, thù hận, chà đạp nhân phẩm, chiến tranh, dẫn đến những cái chết bi thương của bao trẻ em, của những người dân vô tội. Trước những thảm cảnh đau thương vì khủng bố, vì môi sinh, thay vì “ngồi đó mà nguyền rửa bóng tối”, Chúa mời gọi chúng ta, hãy thắp lên một tia sáng tin yêu, hy vọng bằng sự hy sinh, lời cầu nguyện, lần chuỗi Mân côi, là những thứ vũ khí sắc bén để tiêu diệt chiến tranh, dành lại hòa bình nhanh chóng. *Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con ý thức được sứ vụ cao cả mà Chúa đang mời gọi mỗi người chúng con.
-CĐ: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
4.     Chúng ta thường lên án tội ác của nước này, chê trách nước nọ mà quên đi vai trò, nhiệm vụ bản thân, gia đình, cộng đoàn chúng ta. Chúng ta vẫn thờ ơ với bổn phận, hững hờ trước nhu cầu cấp bách của Giáo hội, trước nỗi khổ của anh em đồng loại, cũng chưa quan tâm đến việc xây dựng và bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. *Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin soi sáng giúp chúng con biết nhận ra những yếu đuối để thay đổi nếp sống và cách suy nghĩ của mình, để góp phần xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp hơn.
-CĐ: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Kinh Lạy Cha
5. Lời nguyện kết
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa mời gọi chúng con quảng đại cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa để vũ trụ này ngày càng tốt đẹp hơn. Xin ban cho chúng con sức mạnh cùng sự khôn ngoan cần thiết để chúng con luôn tìm thấy những phương thế hữu hiệu nhằm chăm lo và bảo vệ những gì Chúa đã tạo thành. Xin Chúa cũng đoái nhận cả những lời nguyện ước thầm kín mà mỗi người dâng lên Chúa trong giờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
IV. KẾT THÚC
1.     Hát “này con là đá”
2.     Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng
3.     Hát “Đây nhiệm tích”
4.     Lời nguyện Thánh Thể.
5.     Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa.
6.     Cất Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm.
7.     Hát kết thúc giờ chầu .