Chứng nhân Nước Trời (Ga 1, 26)

Chứng nhân Nước Trời
“Giữa các ngươi có một Đấng mà
các ngươi không biết”
(Ga 1, 26)

Gioan sống như người chứng tá
Của Vị Thầy cao cả Giêsu
Trần gian tăm tối mịt mù
Giêsu Ánh Sáng thiên thu chiếu ngời

Gioan nói những lời sáng tỏ
Đấng đến sau nhưng có trước tôi
Ngự trong ánh sáng khôn dò
Siêu phàm thiên tính ai đo cho cùng

Gioan đã khiêm cung thú nhận
Bản thân mình chẳng xứng hồng ân
Theo Người xách dép rửa chân
Đấng ban phép rửa Thánh Thần lửa thiêng

Gioan đã trung kiên làm chứng
Chờ mong Người xuất hiện uy linh
Nguyện cầu chay tịnh xóa mình
Vui mừng trước Đấng Cứu Tinh muôn loài

Làm nhân chứng Gioan nhìn Chúa
Hướng về Người chan chứa niềm tin
Bước chân rảo khắp mọi miền
Loan cho nhân thế biết tình Chúa yêu

Nhờ Gioan nhiều người tin nhận
Chịu phép rửa thân phận hối nhân
Bỏ đường tội lỗi gian trần
Nên người công chính thánh ân sáng ngời

Đời lữ thứ mong chờ Mùa Vọng
Ánh Sáng Người sự sống đời con
Chứng nhân sứ mệnh vuông tròn
Trung kiên theo Chúa sắt son tấc lòng.

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan