CHA ĐÃ ĐI XA

Được tin cha đã đi xa
Lòng con đau xót nhớ cha vô ngần
Giã từ một kiếp đường trần
Vâng theo Thánh ý nguyện phần riêng mang
Chốn quê nhà trắng khăn tang
Cầu mong cha sớm hưởng nhan Chúa Trời
Cõi người thân xác muôn nơi
Nợ dương gian có còn khơi nỗi niềm?
Tìm về bên Mẹ lặng im
Lời kinh dâng giữa trái tim cuộc đời …

                                                   

Buôn Hồ, tháng 1/2017

Bình Nguyên 

Tin/Bài liên quan