CN lễ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 2017, tv28: 1a và 2, 3ac-4, 8b và 9b-10