Con chọn Chúa

Con chọn Chúa! Chọn đường gian khó
Con chọn Ngài! Dẫu có thương đau!
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm màu
Con xin chọn lấy, trên cầu nhân gian.

Dù bao phen nát tan tim óc
Những đêm trường lặng bóng tịch liêu
Ngước nhìn thập giá tình yêu
Can-vê chìm dưới sương chiều sầu bi!

Con chọn Chúa! Con vì yêu mến!
Ngài cho con được đến gian trần
Đớn đau gian khó muôn phần
Tìm vui giữa chốn phàm nhân sớm chiều.

Con chọn Chúa! Cao siêu huyền nhiệm!
Suốt cuộc đời chiêm niệm tin yêu.
Đôi tay nào có bao nhiêu
Lấy gì dâng Chúa mỗi chiều sương rơi.

Con chọn Chúa! Chọn lời thập giá!
Dù lắm khi nghiêng ngã phận hèn
Cô đơn lặng lẽ ánh đèn
Nhiều đêm hiu hắt, bao phen phập phồng.

Bởi con từ hư không mà có
Ngài đã thương soi tỏ lối về,
Đời con đã lắm ê chề
Ngài nơi nương tựa, vai kề tin yêu!

Suối Ngàn

Tin/Bài liên quan