DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO – Notre Dame des Missions

Tham dự vào sứ vụ của Ba ngôi theo tinh thần của Mẹ Maria Thánh Mẫu
Giới thiệu: 

Dòng Đức Bà Truyền Giáo
19.07.2008 16:50

1. Tên gọi: Dòng Đức Bà Truyền Giáo

2. Bản Chất Và Thẩm Quyền: Dòng Chiêm niệm và hoạt động truyền giáo, thuộc quyền Toà thánh.

3. Mục Đích (sứ mạng hay đoàn sủng): Tận hiến cho Thiên Chúa. Sống hiệp thông với nhau để làm vinh danh Chúa và hoạt động mở rộng nước Chúa, ưu tiên ở những nơi Chúa Kitô chưa được rao giảng, những nơi Giáo hội chưa được thành lập hoàn toàn. Ở những nơi đã mất đức tin.

4. Linh Đạo: Trong Ba ngôi, sống hiệp nhất yêu thương. Tham dự vào sứ vụ của Ba ngôi theo tinh thần của Mẹ Maria Thánh Mẫu

5. Đôi Nét Lịch Sử: Dòng Đức Bà Truyền Giáo được thành lập ngày 25/12/1861 tại Pháp do Mẹ Euphrasie Barbier. Hiện nay, Dòng đang có mặt trên 20 quốc gia. Dòng đến Việt Nam năm 1924 tại Phát Diệm, sau đó, dòng chuyển vào Miền Nam Việt Nam năm 1956. Các nữ tu của dòng hiện đang phục vụ tại 17 cộng đoàn thuộc 5 giáo phận.

6. Bề trên Tổng quyền hiện nay: Soeur Maureen Mc Bride.
+ Giám tỉnh tỉnh dòng Việt Nam: Soeur Mai Trinh Nguyễn Thị Mai Khanh.
+ Phụ trách cộng đoàn Ban Mê Thuột:
- Cộng đoàn Long Điền - Phước Long: Maria Trần Thị Mỹ Loan
- Cộng đoàn Minh Hưng, Bù Đăng - Phước Long: M. Blandine Lâm Thị Nhiên
- Cộng đoàn Đức Phong, Bù Đăng - Phước Long: M. Đặng Thị Xuân Hương

7. Địa chỉ liên lạc:
- Tỉnh dòng Việt Nam: 151 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức - TP. HCM. ĐT 08. 8960288 - 8973835
- Các cộng đoàn Ban Mê Thuột:
+ Cộng đoàn Minh Hưng, Bù Đăng, thành lập 1994: Trường Mẫu giáo Tư thục Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước. ĐT: 06513. 971084
+ Cộng đoàn Đức Phong, Bù Đăng, thành lập 1994: Nhà Thờ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước. ĐT: 06513. 974130
+ Cộng đoàn Long Điền - Phước Long, thành lập 1982: Hộp thư 9 Bưu điện Phước Bình, Phước Long, Bình Phước.
ĐT: 0651. 775344 - 0976.915029. Email: myloanrndm@yahoo.com
+ Cộng Đoàn Phước Long (nay không còn): phục vụ 39 năm, từ năm 1969 - 1975

8. Các hoạt động cụ thể:
- Giáo dục: Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
- Truyền giáo: Huấn luyện Giáo lý viên, giáo dục đức tin cho anh em dân tộc. Thăm viếng bệnh nhân, người nghèo, phục vụ giới trẻ.
- Y tế.
- Bác ái xã hội: Thăng tiến phụ nữ, phục vụ người phong.

BBT
 

Phụ trách: 
Bề trên Tổng quyền: Soeur Maureen Mc Bride.
Phụ trách: 
Giám tỉnh tỉnh dòng Việt Nam: Soeur Mai Trinh Nguyễn Thị Mai Khanh.
Địa chỉ: 

- Tỉnh dòng Việt Nam: 151 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức - TP. HCM. ĐT 08. 8960288 - 8973835
- Các cộng đoàn Ban Mê Thuột:
+ Cộng đoàn Minh Hưng, Bù Đăng, thành lập 1994: Trường Mẫu giáo Tư thục Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước. ĐT: 06513. 971084
+ Cộng đoàn Đức Phong, Bù Đăng, thành lập 1994: Nhà Thờ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước. ĐT: 06513. 974130
+ Cộng đoàn Long Điền - Phước Long, thành lập 1982: Hộp thư 9 Bưu điện Phước Bình, Phước Long, Bình Phước.

 

Điện thoại: 
06513. 775344
Điện thoại: 
0976.915029
Email: 
myloanrndm [at] yahoo [dot] com