DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

Năm thành lập: 
31.5.1969
“Noi gương Đức Mẹ trong công cuộc chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác để tiến bước trên đường tu đức.”
Giới thiệu: 

                                  

1. NGUỒN GỐC
Trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi những ai Người muốn để họ ở lại với Người và để được sai đi. Người cầu xin cho họ là những kẻ Chúa Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Người, và dạy họ theo gương Người sống với Chúa Cha và cho sứ mạng cứu thế. Qua dòng thời gian, Người quy tụ những ai sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa thành một gia đình mới.
Nhờ ân ban Thánh Thần, vào ngày 01.09.1959, Dòng được Đức Giám Mục Paul Léon Seitz (Phaolô Kim), Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Kontum, khai sinh trên miền truyền giáo cao nguyên Kontum.
Trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, từ năm 1964 đến năm 1967 Dòng được chuyển dần về Buôn Ma Thuột giữa miền đất Tây Nguyên “trù phú” gồm nhiều sắc dân. Vào ngày 31.05.1969, sau khi được phép Tòa Thánh theo văn thư số 2248/69 đề ngày 22.04.1969 của Đức Hồng Y Pietro Agagianian, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo, Dòng được Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Ban Mê Thuột, chính thức thiết lập tại Buôn Ma Thuột; với danh xưng là “Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình”, được gọi tắt là “Dòng Nữ Vương Hòa Bình”.

2. TIỂU SỬ VỊ SÁNG LẬP

                 
Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolô Kim) - Đấng Khai Sáng
Đức Cha Paul Léon Seitz sinh ngày 22.12.1906 tại Le Havre, giáo xứ Notre Dame, thuộc giáo phận Rouen (nay là giáo phận Le Havre), nước Pháp. Là con út trong một gia đình thánh thiện có ba người con, ơn thiên triệu của ngài được bắt rễ sâu từ lòng người mẹ và lớn dần theo giòng thời gian. Năm 1925, ngài gia nhập chủng viện Fontgombault dành cho những người tu muộn. Ngày 13.9.1929, ngài xin vào chủng viện Hội Thừa Sai Paris (MEP). Vì lý do sức khỏe, ngài đã phải gián đoạn việc học. Ngày 04.7.1937 ngài thụ phong linh mục và nhận bài sai đến Hà Nội.
Khi đến Việt Nam, sau khi học tiếng Việt, ngài lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ: cha phó nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội, tuyên uý trường trung học Albert Sarraut, tuyên uý Hướng Đạo địa phận, giám đốc Công Giáo Tiến Hành, quản hạt vùng thủ đô Hà Nội, bề trên Miền phía Bắc Đông Dương. Dù ở trong bất cứ chức vụ nào, ngài luôn sống khó nghèo, khiêm tốn, hiền lành, dễ mến. Nổi bật nơi ngài là lòng thương người, nhất là người nghèo khổ, bệnh tật, kém văn hóa, giới lao động và trẻ mồ côi. Lúc ở Hà Nội, Ngài đã thành lập gia đình Têrêxa, tiếp nhận các thanh thiếu niên nghèo, thất lạc gia đình và trở thành người cha nhân hậu của gia đình này. Người dân Hà Nội thường gọi ngài là Monsieur Vincent de Hà Nội (Thánh Vinh Sơn của Hà Nội).
Ngày 19.6.1952, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Kontum và Giám Mục hiệu tòa Catula. Ngài được tấn phong Giám Mục tại Hà Nội ngày 03.10.1952 và đến Kontum ngày 02.11.1952. Ngày 24.11.1960, Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được thành lập, ngài trở thành Giám Mục Chính Tòa Kontum. Với châm ngôn sống “Xin làm cho con say mê thánh giá Chúa”, Đức Cha Paul Léon Seitz luôn quên mình vì đoàn chiên, và luôn hiện diện ở nơi mà bổn phận đòi hỏi trong suốt cuộc sống yêu thương phục vụ của ngài. Ngài là một thừa sai nhiệt thành năng nổ, quan tâm đặc biệt việc đào tạo ơn gọi linh mục, củng cố trường Yao Phu Cuénot, thăng tiến xã hội, giáo dục và y tế, nâng cao đời sống cho dân chúng, đặc biệt cho anh em dân tộc thiểu số. Ngày 01.9.1959, ngài khai sinh một Dòng nữ tại giáo phận Kontum, lúc đầu được gọi là Mến Thánh Giá. Khi chuyển Dòng về Ban Mê Thuột, năm 1966, ngài đã đổi tên Dòng thành Nữ Vương Hòa Bình.
Ngày 15.8.1975 Ngài phải rời khỏi Việt Nam…
Ngài qua đời tại bệnh viện Val de Grâce, Paris ngày 24.02.1984.
                 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai - Đấng Thiết Lập

Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai sinh ngày 03.7.1913 tại Khuyến Lương, Hà Nội, trong một gia đình đạo đức có bảy người con mà ngài là con cả. Năm 1927 ngài vào chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Nội và được gửi đi du học ở Pháp, thụ phong linh mục tại nhà thờ Đức Bà Paris ngày 29.6.1941. Sau đó, ngài tiếp tục theo học tại đại học Công Giáo Paris và đại học Sorbonne.
Năm 1948, ngài trở về Việt Nam và lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ: cha phó nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, giáo sư đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội, chính xứ nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, cha Chính giáo phận Hà Nội, giám đốc tiểu chủng viện Piô XII, thư ký thường trực của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Năm 1960, với ý hướng truyền giáo cho anh em dân tộc, ngài đã chọn gia nhập giáo phận Kontum, nhưng vì những trách vụ hiện có nên ngài chưa thể thực hiện được cho đến ngày ngài làm Giám Mục Ban Mê Thuột.
Ngày 22.6.1967, Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập giáo phận Ban Mê Thuột và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám Mục tiên khởi giáo phận. Ngài được tấn phong Giám Mục ngày 15.8.1967 tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Sài Gòn và nhậm chức tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Ban Mê Thuột ngày 22.8.1967. Ngày 23.8.1967, ngài đã đón nhận Hội Dòng và tiếp tục đường hướng của Đức Cha Paul Léon Seitz trong việc đào tạo và phát triển Hội Dòng.
Với châm ngôn sống “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”(Ga 3,30), Đức Cha đã dồn mọi nỗ lực và các hoạt động của ngài vào mục tiêu truyền giáo đặc biệt cho đồng bào thiểu số. Ngài tận tụy chăm sóc đoàn chiên giáo phận, thăm viếng từng giáo xứ, giáo họ và buôn làng để củng cố đức tin cho mọi người. Với một nếp sống thanh bần, giản dị, mực thước, làm việc có tổ chức, ngài luôn trung tín với bổn phận, trung thành với Giáo Hội và hăng say mở mang Nước Chúa. Ngay thời gian đầu, ngài đã khởi công xây dựng những cơ sở huấn luyện và đào tạo cho giáo phận: chủng viện Lê Bảo Tịnh, tu viện Nữ Vương Hòa Bình, trung tâm Mục Vụ, đồng thời củng cố đức tin cho dân Chúa qua việc tổ chức những khóa huấn luyện các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, Hội Đồng giáo xứ, giáo họ. Đức Cha là vị chủ chăn thánh thiện, tài đức, khôn ngoan và cương trực. Ngài an bình về nhà Cha ngày 4.8.1990 tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.
3. LỊCH SỬ HỘI DÒNG
Trong thập niên 50 khi nhận trách nhiệm Giám mục giáo phận Kontum, Đức Cha Paul Léon Seitz đã kêu mời các Hội Dòng đến tiếp tay với ngài trong việc truyền giáo cho anh chị em Dân Tộc. Bên cạnh đó, đứng trước cuộc di cư 1954 và di dân 1957, với số người Kinh ngày càng gia tăng, Đức Cha nhận thấy cần phải có một dòng nữ người Kinh của giáo phận để đáp ứng công cuộc tông đồ trong cánh đồng truyền giáo đang nở rộ.
Ngày 01.9.1959, ngài đã qui tụ nhóm đệ tử đầu tiên và nhờ sự chăm sóc đào tạo của các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartes, Tỉnh Dòng Đà Nẵng tại Giáo xứ Tân Hương Kontum. Cũng trong thời gian này, Đức Cha tuyển lựa một số chị trong nhóm các Dì Dòng Mến Thánh Giá đang phục vụ tại trường Cuénot trong giáo phận Kontum để gia nhập Dòng mới của ngài. Năm 1960, Đức Cha gửi các chị này ra làm nhà tập tại Tập Viện Stella Maris của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Sau thời gian tập kỳ, năm 1963, các chị trở về Kontum và tuyên khấn lần đầu tại giáo xứ Tân Hương.
Từ 01.02.1964 Dòng được chuyển dần về Ban Mê Thuột, tại các cơ sở của Dòng 151 (133) và 104 (70) Phan Chu Trinh, Ban Mê Thuột. Ngày 01.9.1966, để hợp thức hóa các thủ tục về mặt hành chính, Đức Cha đã cho làm con dấu của Dòng với nội dung “Tu viện Nữ Vương Hòa Bình và hình chim bồ câu ngậm cành lá ô-liu” (St 8,11).
Năm 1967, toàn Dòng được chuyển về Ban Mê Thuột trước khi Tòa Thành thiết lập giáo phận mới vào ngày 22.6.1967. Ngày 23.8.1967 Đức Cha Paul Léon Seitz đã trao Dòng cho Đức Tân Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.
Ngày 31.5.1969, sau khi được phép Tòa Thánh theo văn thư số 2248/69 ngày 22.4.1969 của Đức Hồng Y Pietro Agagianian, Bộ Trưởng bộ Truyền Giáo, Dòng được Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuột, chính thức thiết lập tại Ban Mê Thuột với danh xưng là “Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình”. Trong giai đoạn đầu tại giáo phận Ban Mê Thuột, Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng vẫn tiếp việc huấn luyện và điều hành Dòng. Từ ngày 02.02.1976, chị em tự đảm trách công việc quản trị Dòng.
Từ khi chuyển về Ban Mê Thuột đến 1975, chị em phục vụ công tác tông đồ mục vụ tại các giáo xứ Kinh và Dân Tộc và các công tác bác ái, giáo dục, dục anh, huấn nghệ, cứu tế, y tế tại các trung tâm Hướng Thượng, trung tâm huấn nghệ Caritas, trường trung - tiểu học Thánh Tâm, Ký Nhi viện Tuổi Ngọc…
Sau năm 1975, với hoàn cảnh mới của đất nước, các cơ sở truyền giáo và giáo dục của Dòng tạm ngưng. Công việc tông đồ trong giai đoạn này mặc một hình thức mới, chị em sống Linh đạo Hòa Bình qua việc phục vụ trên nông trường, nơi nhà máy, trong hợp tác xã, trên ruộng đồng; thăm viếng và giúp đỡ người ốm đau, già cả tại tư gia cũng như bệnh viện, tiễn đưa người quá cố, làm giáo viên tại vùng sâu vùng xa. Vào đầu thập niên 90, Dòng dần tái thành lập và thành lập thêm những cơ sở huấn luyện, những cơ sở truyền giáo và giáo dục. Chị em cũng có những cơ hội thuận tiện hơn để học hỏi và sống Lời Chúa, đào sâu đời sống tâm linh, nâng cao tri thức đạo đời, cũng như những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho công việc phục vụ Giáo Hội và Xã Hội.
4. ĐẶC SỦNG HỘI DÒNG
Dòng góp phần xây dựng Nước Trời, bắt đầu trong Giáo Phận Ban Mê Thuột, ưu tiên cho anh chị em Dân Tộc ít người.

5. LINH ĐẠO HỘI DÒNG
Chị em “noi gương Đức Mẹ trong công cuộc chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác để tiến bước trên đường tu đức.”
“Nơi Đức Mẹ chị em tìm học:
- Đời nội tâm sâu sắc;
- Lòng tin mãnh liệt và niềm cậy trông vững vàng;
- Tuân phục ý Chúa mọi đàng;
- Tham dự mọi cách vào mầu nhiệm cứu rỗi;
- Phục vụ tha nhân một cách ân cần và tế nhị;
- Vui vẻ, nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho mọi người.”

6. SỨ MẠNG HỘI DÒNG
Chị em loan báo Tin Mừng hòa bình của Chúa Kitô cho mọi người qua các việc tông đồ:
- Dạy giáo lý;
- Cổ võ học hỏi Thánh Kinh;
- Hoạt động trong các lãnh vực: bác ái, giáo dục, dục anh, huấn nghệ, y tế, cứu tế.
Khi cần thiết, Dòng cũng đảm nhận những công việc khác do Bề Trên Giáo Phận trao phó, tùy nhu cầu của thời đại và địa phương.

7. BỔN MẠNG HỘI DÒNG
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, ngày 22 tháng 8
8. ĐỊA CHỈ NHÀ MẸ HỘI DÒNG
254 Xô Viết Nghệ Tĩnh
TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk
ĐT: 0500.3855561 / 0500.3813261
Email: nvhb59@dng.vnn.vn / regina69@dng.vnn.vn

9. BỀ TRÊN ĐƯƠNG NHIỆM

  Nữ tu Maria Fiat Nguyễn Thị Lương

           
                   

10. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HIỆN NAY
- Tham gia mục vụ tại các giáo xứ Kinh và Dân Tộc
- Tổ chức các khoá học hỏi, cầu nguyện với Lời Chúa
- Dạy giáo lý, cộng tác vào chương trình huấn giáo của Giáo Hội địa phương.
- Tìm kiếm và hổ trợ quỹ học bổng cho các học sinh nghèo
- Phụ trách các nhà trẻ, nhà lưu trú, nhà khuyết tật hội chứng Down, nhà trẻ và nhà lưu trú tình thương dành cho các em sắc tộc đặc biệt con bệnh nhân phong.
- Phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện, trạm xá.
- Hiện diện tại các buôn làng, nâng cao đời sống cho anh em dân tộc ít người và người nghèo.
- Thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, già yếu, neo đơn, qua đời.
- Hướng dẫn công dung ngôn hạnh cho nữ giới.

                 

11. SỐ CỘNG ĐOÀN
Chị em hiện diện và phục vụ tại 35 cộng đoàn thuộc 5 giáo phận tại Việt Nam.
12. NHÂN SỰ
Năm 1975
- Nữ tu khấn trọn: 07
- Nữ tu khấn tạm: 23
- Tập sinh: 12
- Tiền tập sinh: 16
- Thanh tuyển sinh: 245
Năm 2010
- Nữ tu khấn trọn: 167
- Nữ tu khấn tạm: 67
- Tập sinh: 23
- Tiền tập sinh: 19
- Thanh tuyển sinh: 167
-Số nữ tu đã qua đời: 05
 

13. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
- Tuổi từ 18-25 đã tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học;
- Có sức khỏe tốt, phán đoán lành mạnh, tâm lý quân bình;
- Có khả năng lãnh hội và tiếp nhận sự huấn luyện;
- Có khả năng sống đời sống cộng đoàn;
- Có đời sống đạo đức và ước muốn tận hiến cho Thiên Chúa trong ơn gọi Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

14. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI
02 Trần Hưng Đạo, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
ĐT: 0500 3811326
E-mail: ttvnvhb@vnn.vn

                     
                                       Nhà Mẹ Hội Dòng

 

                    

                                        Nhà Nguyện Hội Dòng

CÁC CỘNG ĐOÀN NVHB – 2010-2011
I. CÁC CỘNG ĐOÀN HUẤN LUYỆN
01. THANH TUYỂN VIỆN HOÀ BÌNH

* Ngày thành lập:
Ngày 01.09.1959, tại Giáo xứ Tân Hương, Giáo Phận Kontum
Ngày 19.06.1967, chuyển đến 104 Phan Chu Trinh, TP. Buônmathuột
Ngày 05.07.1977, chuyển đến 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Buônmathuột
Ngày 27.08.1994, bắt đầu nhân tu sinh tại 02 Trần Hưng Đạo, TP. B.M.T
* Thánh Bổn mạng: Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (ngày 01.10)
* Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3811326
 

Chi nhánh Thanh Tuyển 1 – TP. HỒ CHÍ MINH

* Ngày thành lập: Ngày 22.08.1999
* Thánh Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ( ngày 01/ 10)
* Địa chỉ: 294 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
* Điện thoại: 08.35512648
 

Chi nhánh Thanh Tuyển 2 – TP. NHA TRANG

* Ngày thành lập: Ngày 22.02.2000
* Thánh Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ( ngày 01/ 10)
* Địa chỉ: 19/4E Hòn Chồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
* Điện thoại: 058.3837297
 

02. TIỀN TẬP VIỆN

* Ngày thành lập: (tách khỏi Tập Viện)
Ngày 08.09.2002, tại 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn ma thuột
* Thánh Bổn mạng: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (ngày 08.09)
* Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buônmathuột
* Điện thoại: 0500.3855561

03. TẬP VIỆN

* Ngày thành lập:
Ngày 01.06.1966, 151 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma thuột
Tháng 04.1967, chuyển đến 104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma thuột
Ngày 15.08.1972, chuyển đến 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn ma thuột
* Thánh Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh (ngày 21.11)
* Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buônmathuột
* Điện thoại: 0500.3844224

04. HỌC VIỆN

* Ngày thành lập: 19/04/1990
* Thánh Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
* Địa chỉ: 31/11 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
* Điện thoại: 08.38456754
* Email: hocvienhb@gmail.com – cadala 55@yahoo.com
 

II. CÁC CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ

05. NHÀ MẸ HỘI DÒNG

* Ngày thành lập:
Ngày 01. 02. 1964, tại 151 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma thuột
Tháng 04. 1967, chuyển đến 104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma thuột
Ngày 15. 08. 1972, chuyển đến 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn ma thuột
* Thánh Bổn mạng: Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình (22/08)
* Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Buôn ma thuột, Tỉnh ĐăkLăk
* Điện thoại: 0500.3855561 - DĐ: 0984.212643
* Email: helenephung@gmail.com

06. CỘNG ĐOÀN PHAOLÔ KIM – 151

* Ngày thành lập: 30/04/1967
* Thánh Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ (ngày 08/09)
* Địa chỉ: 151 Phan Chu Trinh, TP . Buôn Ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3955979
 

07. CỘNG ĐOÀN HIỂN LINH - GX. KIM PHÁT

* Ngày thành lập: 03/01/2005
* Thánh Bổn mạng: Chúa Hiển Linh (06/01)
* Địa chỉ: CĐ Hiển Linh, Nhà Thờ Kim Thành
Hồ Hiệp, CưKiun,Tỉnh Đăk Lăk
* Điện thoại: 0500.3639451
* Email: kimthanhhb@yahoo.com.au

 

08. CỘNG ĐOÀN MAI THIÊN ÂN - GX. EAKMAR

* Ngày thành lập: Tái thành lập 08/08/2005
* Thánh Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ( Ngày 01/ 10)
* Địa chỉ: Nhà thờ EA- KMAR – Xã - Bhơk - Huyện Cư Kuĩn ,Tỉnh Đăk Lăk
* Điện thoại: 0500.3639281
* Email: celhuong@yahoo.com

09. CỘNG ĐOÀN THIÊN ĐĂNG – GX. VINH AN

* Ngày thành lập: Ngày 01/07.1971
* Thánh Bổn mạng: Ngày 08.09, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
* Địa chỉ: Giáo xứ Vinh An, xã Đức Minh, huyện ĐăkMiL, Tỉnh Đăk Nông
* Điện thoại : 0501.3741579 – 0168.2237905
 

 

 

 

 

10. CỘNG ĐOÀN KIM MAI – GX. KIM MAI

* Ngày thành lập: 01/07/1972
* Thánh Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)
* Địa chỉ: 254 Lê Duẩn – Tp. Buônmathuột
* Điện thoại: 0500.3813642
 

 

11. CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA - GX. CHÂU SƠN

* Ngày thành lập: Ngày 11.08.1975
* Thánh Bổn mạng: Lễ Thánh Gia Thất
* Địa chỉ: Giáo xứ Châu Sơn, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3822138 – 0917.984033
 

12. CỘNG ĐOÀN MẪU TÂM – GX. MẪU TÂM

• Ngày thành lập:
Thành lập : Ngày 01.02.1975
Ngưng hoạt động : Tháng 10. 1987
Tái thiết lập : Ngày 08. 12. 2000
* Thánh Bổn mạng: Ngày 08. 12, Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm
* Địa chỉ: Giáo xứ Mẫu tâm, 70 Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột
* Điện thoại : 0500.3814654 – 0167.3465700
 

13. CỘNG ĐOÀN DIỆU ÂN – GX. VINH HOÀ
* Ngày thành lập: 13/12/1975
* Thánh Bổn mạng: Thánh Nữ Luxia ( 13/12)
* Địa chỉ: Thôn 1 –Xã EaKtur - Huyện CưKum - Tỉnh ĐăkLăk
* Điện thoại: 0500. 3636597
* Email: Vinhhoa@yahoo.com.au

14. CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN - TOÀ GIÁM MỤC

* Ngày thành lập: 28/08/1994
* Thánh Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
* Địa chỉ: Toà Giám Mục, 104 Phan Chu Trinh, TP. BMT
* Điện thoại: 0500.3851156
* Email: cđtgmhb@yahoo.com

15. CỘNG ĐOÀN PHAN SINH - GX. NAM THIÊN

* Ngày thành lập: 15/04/1990
* Thánh Bổn mạng: Phanxicô Xavier ( 03/12)
* Địa chỉ: Số 05B, Đường 16A – Thơn 3 – Xã Hoà Thuận – TP.BMT
* Điện thoại: 0500. 3863178
 

16.CỘNG ĐOÀN TRINH VƯƠNG – GX. THỌ THÀNH
* Ngày thành lập: 10/06/1991
* Thánh bổn mạng: Maria Trinh Vương (22/8)
* Địa chỉ: 124 Thôn 6 – Xã Hoà Phú – TP. BMT
* Điện thoại: 0500.3686144
* Email: thothanhhb@yahoo.com

17. CỘNG ĐOÀN LƯU TRÚ HOÀ BÌNH

* Ngày thành lập: Ngày 19.06.1991
* Thánh Bổn mạng: Ngày 01.05 Lễ Thánh Giuse Thợ
* Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3952343 – 0984.763647
 

18. CỘNG ĐOÀN THIÊN SA - GX. BUÔN HỒ

* Ngày thành lập: Ngày 16.03.1993
* Thánh Bổn mạng: Têtêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)
* Địa chỉ: 02A Nguyễn Trãi, P. An Bình, Tx. Buôn Hô
* Điện thoại: 0500.872664
 

19. CỘNG Đ0ÀN CÔNG CHÍNH - GX. LONG ĐIỀN

* Ngày thành lập: 19/01/ 1994
* Thánh Bổn mạng: Giuse (19/03)
* Địa chỉ: 55 Phêrơ Thuần – Long Điền 2 – P. Phước Long –
Thị Xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước
* Điện thoại: 06513.775474
* Email: annatinhhb@yahoo.co.uk

20. CỘNG ĐOÀN MÂN CÔI – GIÁO HỌ LONG HÀ

* Ngày thành lập: 07/08/2008
* Thánh Bổn mạng: Lễ Mân Côi (07/10)
* Địa chỉ: Phường 11, Xã Long Hà, Tỉnh Bình Phước
* Điện thoại: 0651.3730848 – 0169.3257435
* Email: hblongha@gmail.com

21. CỘNG ĐOÀN THIÊN PHÚC - GX. PHÚC LỘC

* Ngày thành lập: 04/07/1994
* Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse (19/03)
* Địa chỉ: 34 Nguyễn Tất Thành – H.Cư Jút – Đăk Nông
* Điện thoại: 0501.3882543

22. CỘNG ĐOÀN HỒNG ÂN – GX. CHÍNH TOÀ

* Ngày thành lập: Ngày 21.09.1995
* Thánh Bổn mạng: Ngày 21.09, Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ
* Địa chỉ: Giáo xứ Thánh Tâm, 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3853161 – 0934.938990
 

23. CỘNG ĐOÀN EMMAU - KIẾN ĐỨC

* Ngày thành lập : Ngày 16.08.1997
* Thánh Bổn mạng: Ngày 24.11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
* Địa chỉ: Thị xã Kiến Đức, Huyện ĐăkR’lấp, Tỉnh Đăk Nông.
* Điện thoại: 0501.3648664 – 0973.876443
 

24. CỘNG ĐOÀN EMMANUEL - GX.ĐỒNG XOÀI

* Ngày thành lập: 09/02/1998
* Thánh Bổn mạng: Phanxicô xaviê ( 3/12)
* Địa chỉ: Khu Phố 1 - PhườngTân Đồng – Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
* Điện thoại: 0651.3870824 - 0651.3880824
* Email: nvhbdx@yahoo.com

25. CỘNG ĐOÀN THANH BÌNH – GX. NHÂN CƠ

* Ngày thành lập: 03/07/1998
* Thánh Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
* Địa chỉ: Thơn 05 – Xã Nhân Cơ – DăkR’Lấp - Kiến Đức - ĐăkNông
* Điện thoại: 0501.3649140
* Email: nhancohb@yahoo.com.au

26. CỘNG ĐOÀN MAI SƠN LÂM – GX.GIANG SƠN

* Ngày thành lập: 07/01/1998
* Thánh Bổn mạng: Martinô Poret
* Địa chỉ: Thơn 2 – Xã YangReh - Huyện KrơngBơng
* Điện thoại: 0500.3734231 – 0500.2242838
 

27.CỘNG ĐOÀN THÁC MƠ - GX. PHƯỚC LONG

* Ngày thành lập: 15/10/2010
* Thánh Bổn mạng: Thánh Têrêxa Avila
* Địa chỉ: Nhà Thờ Phước Long, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long
Tỉnh Bình Phước.
* Điện thoại: 06513778003
 

28. CỘNG ĐOÀN TÊRÊXA CALCUTTA - EANA

* Ngày thành lập: 26/06/2003
* Thánh Bổn mạng: Têrêxa Calcutta
* Địa chỉ: Trại Phong EANA, Xã Draysap, Huyện Krông ANA
* Điện thoại: 0500.3638175
* Email: lannvhb@yahoo.com.vn

29. CỘNG ĐOÀN NỘI TRÚ DÂN TỘC TÊRÊXA

* Ngày thành lập: Ngày 01.09.2004
* Thánh Bổn mạng: Lể Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)
* Địa chỉ: 29 Trần Nhật Duật – TP. Buôn Ma Thuột
* Điện thoại: 0500.3953029
 

30. CỘNG ĐOÀN MAI KHÔI – GIA LAI

* Ngày thành lập: 28/06/2005
* Thánh Bổn mạng: Lễ Mẹ Mân Côi (07/10)
* Địa chỉ: Xã Iale – H. ChưPưh - GiaLai
* Điện thoại: 0932220570
* Email: sahuonghb@gmail.com
 

31. CỘNG ĐOÀN THIÊN THANH - GX. XUÂN LỘC

* Ngày thành lập: 15/07/2005
* Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
* Địa chỉ: Giáo Xứ Xuân Lộc - 92 – Thôn Xuân Lộc 1 – Xã ĐăkSăk
Huyện ĐăkMil – Tỉnh ĐăkNông
* Điện thoại: 0501.3745216
* Email: xuanlochb@yahoo.com.au

32. CỘNG ĐOÀN SƠN MAI - GX.GIA NGHĨA

* Ngày thành lập: Ngày 04.09.2006
* Thánh Bổn mạng: Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (ngày 01.10)
* Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
* Điện thoại: 0165.2904018
* Email: nguyenthihue 50@yahoo.com
33. CỘNG ĐOÀN DIỆU SƠN – TGP. SÀI GÒN

* Ngày thành lập: Ngày 19/07/2007
* Thánh Bổn mạng: Giuse ( 19/03)
* Địa chỉ: 102/2 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
* Điện thoại: 08. 54490034
* Email: dieusonhb@yahoo.com.au

 

35. CỘNG ĐOÀN SAO BIỂN – TGP. HÀ NỘI

* Ngày thành lập : 07/09/2008
* Thánh Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ (08/09)
* Địa chỉ: Nhà Thờ Rùa Hạ, Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thuỳ
Huyện Thanh Oai – Hà Nội.
* Điện thoại: 0433.974897
 

36. CỘNG ĐOÀN SAO MAI – GP. KONTUM

* Ngày thành lập: 06/12/2008
* Thánh bổn mạng: Lễ Mẹ VôNhiễm (08/12)
* Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo, Tx. Kontum
* Điện thoại: 01667105747
* Email: saomainvhbkt@yahoo.com

37. CỘNG ĐOÀN BÙ ĐĂNG– GX. BÙ ĐĂNG

* Ngày thành lập: 11/06/2009
* Thánh bổn mạng:Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)
* Địa chỉ: 19A Đức Lập, Đức Phong, Bù Đăng
* Điện thoại: 0651.3975800
* Email: budanghb@yahoo.com

38. CỘNG ĐOÀN TUỔI NGỌC– GX. LONG ĐIỀN

* Ngày thành lập: 12/06/2009
* Thánh bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)
* Địa chỉ: Cộng Đoàn Tuổi Ngọc Long Điền – Long Phước –
Phước Long – B.Phước
* Điện thoại: 0651.3775486
* Email: tttuoingoc@yahoo.com.vn

39. CỘNG ĐOÀN PHƯỚC BÌNH

* Ngày thành lập: 26/08/2010
* Thánh bổn mạng: Thánh Luca 28.10
* Địa chỉ: 125 khu phố 1 - phường Phước Bình - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
* Điện thoại: 0651 3773838
* Email:

40. CỘNG ĐOÀN AN BÌNH

* Ngày thành lập: 09.09.2010
* Thánh bổn mạng: Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01.10)
* Địa chỉ: Thôn 2 – Xã Đa Kia – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước
* Điện thoại: – 0978 059006
* Email: cdnvhbanbinh@gmail.com

Cập nhật Năm 2013

1. NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH
1. NHÀ MẸ:
Tl: 01/02/1964;   Bm: Đức Maria Nữ Vương
: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500. 3855 561 – 0500. 3813 261
Email: nvhbbmt@gmail.com
    hoabinhduylinh@gmail.com

     Gia Đình Bình Minh (Hội chứng Down)
: 248B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500.3852 179

2. CĐ AN BÌNH
Tl: 09/09/2010;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Thôn 2 – X. Đa Kia – H. Bù Gia Mập – BP
: 0978 059 006
Email: : cdnvhbanbinh@gmail.com 

3. CĐ BÙ ĐĂNG
Tl: 03/04/2009;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Tt. Đức Phong, H. Bù Đăng, BP
: 0651 3975 800
Email: teresatuyetmai54@gmail.com

4. CĐ CHỨNG NHÂN – TÒA GIÁM MỤC
Tl: 28/08/1994;   Bm: Các Thánh TĐVN
:  104 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, ĐL
: 0500 3851 156
Email: cdtgmhb@yahoo.com

5. CĐ CÔNG CHÍNH – LONG ĐIỀN
Tl: 12/01/1994;   Bm: T. Giuse
:  Gx. Long Điền, PL
Thôn Long Điền 2,Long Phước, T.x Phước Long, BP
: 0651 3775 474
Email: annatinhhb@yahoo.co.uk

6. CĐ DIỆU ÂN – VINH HÒA
Tl: 13/12/1975;   Bm: T. Lucia
:  T. 1, X. Êa Ktur, H. Cư Kuin, ĐL
: 0500.3636 597 – 0934 858 854
Email: bachmaihb@gmail.com

7. CĐ DIỆU SƠN
Tl: 19/07/2007;   Bm: T. Giuse
: 102/2 Thích Quảng Đức P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
: 08.5449 0034 – 0903 709 434
Email: dieusonhb@yahoo.com.au

8. CĐ EMMANUEL – ĐỒNG XOÀI
Tl: 09/02/1998;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  Tổ 2, KP.1, P. Tân Đồng, Tx Đồng Xoài, BP
: 0651.3870 824 – 0651 3880824
Email: cddongxoai@gmail.com
hientuoingoc2004@yahoo.com

9. CĐ EMMAU – KIẾN ĐỨC
Tl: 16/08/1997;   Bm: Các Thánh TĐVN
: 158  QL. 14, Tt. Kiến Đức, H. Đắk R’ Lấp, ĐN
: 0501. 3648 664 – 0973 876 443
Email: emmaukd@yahoo.com.vn

10. CĐ HIỂN LINH  – KIM THÀNH
Tl: 03/01/2005;   Bm: Chúa Hiển Linh
: 05 T.Thành Công, X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
: 0500. 3639 451 – 0976 769 227
Email: ntducvnhb2006@yahoo.com

11. CĐ HỌC VIỆN SÀI GÒN
Tl: 19/04/1990;   Bm: Các Thánh TĐVN
: 31/11 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
  : 08.38456 754
Email: hocvienhb@gmail.com

12. CĐ HỒNG ÂN  – GX. CHÍNH TOÀ
Tl: 21/09/1995;  Bm: T. Matthêu
: Gx. Thánh Tâm, 02 Phan Chu Trinh, Tp. BMT
   : 0500.3853 161   0934.938 990
Email: thanhtamhoabinh@gmail.com

13. CĐ KIM MAI
Tl: 01/07/1972;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  254 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột
: 0500.3813 642  - 0121 8365120
Email: kimmaihb@yahoo.com

14. CĐ LƯU TRÚ HÒA BÌNH
Tl: 16/07/1991;   Bm: T. Giuse Thợ
: 03 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT
: 0500.3952 343 – 0935 925 943
Email: kimhua_bmt@yahoo.com

15. CĐ MÂN CÔI  – LONG HÀ
Tl: 07/08/2008;   Bm: ĐM Mân Côi
: X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, BP
: 0651 3730 848 – 0169 3257435
Email: hblongha@gmail.com

16. CĐ MẪU TÂM
Tl: 01/02/1975;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  70 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột
: 0500.3814 654
Email: fiatphuong@gmail.com

17. CĐ MAI KHÔI – GIA LAI
Tl: 08/09/2009;   Bm: Mẹ Mân Côi
:  Thôn Puôi, X. Yale, H. Chư Pưh, Gia Lai
: 0932 220 570
Email: sahuonghb@gmail.com

18. CĐ  MAI SƠN LÂM – GIANG SƠN
Tl: 07/01/1998;   Bm: T. Martinô Poret
:  T2 X. Yang Réh, H. Krông Bông, ĐL
: 0500. 3734 231 – 0169 4224340
Email: nguyenvan5509@yahoo.com.

19. CĐ MAI THIÊN ÂN – ÊA KMAR
Tl: 08/08/2005;   Bm: T. Têrêxa HĐ
: Gx. Êa Kmar, X. Êa Bhốc, H. Cư Kuin, ĐL
: 0500.3639 281 – 0165 6345788
Email: celhuong@yahoo.com.

20. NỘI TRÚ TÊRÊXA
Tl: 01/09/2004;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  29 Trần Nhật Duật, Tp. BMT
: 0500. 3953 029 – 0905 414992
Email: thuan_bmt@yahoo.com

21. CĐ PHAN SINH – NAM THIÊN
Tl: 15/04/1990;   Bm: T. Phanxicô Xaviê
:  5B đường 16A Thôn III, X. Hòa Thuận, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3863 178 – 0167 5013567
Email: namthienhb@yahoo.com.au
                       hoang.tam@gmail.com

22. CĐ PHAOLÔ KIM  –  HỌA MY
Tl: 01/02/1964;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  151 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3953 530 – 0500 3955 979
Email: cdphaolokim2009@gmail.com

      Trạm xá Tình Thương : 0500.3952 961

23. CĐ PHƯỚC BÌNH
Tl: 26/08/2010;   Bm: T. Luca
:  152 Kp 1 – P.  Phước Bình -  Tx. Phước Long - BP
: 0651 3773 838  - 0126 9551 444
Email: nvhbphuocbinh@gmail.com

24. CĐ SAO BIỂN – TGP. HÀ NỘI
Tl: 08/09/2008;   Bm: Sinh Nhâït ĐM
      Gx. Đàn Giản
:  Thôn Rùa Hạ, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, Hà Nội
: 01693 5848 348
Email: saobiennvhb@gmail.com

25. CĐ SAO MAI – KONTUM
Tl: 06/12/2008;   Bm: ĐM Vô Nhiễm
:  Gh Kroong-Gx Măng La-GP Kom Tum
: 0163.4656826
Email: saomainvhbkt@yahoo.com

26. CĐ SƠN MAI  – GIA NGHĨA
Tl: 19/06/2006;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  Tổ 4, P. Nghĩa Đức, Tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông
: 0165 2904018 – 0949 354394
Email: nguyenthihue50@yahoo.com

27. TẬP VIỆN
Tl: 01.06.1966 ;   Bm: ĐM Dâng Mình
:  254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500. 3844 224 – 0126 2666256
Email: tapvienhb@yahoo.com.au       hbphanhai@yahoo.co.uk

28. CĐ TÊRÊXA CALCUTTA – ÊA NA
Tl: 26/06/2003;   Bm: Têrêxa Calculta
:  KĐT phong Êa Na, X. Đray Sáp, H. Krông Ana, ĐL
: 0500. 3638 175 – 0165 7879209
Email: calcuttaeana@gmail.com

29. CĐ THANH BÌNH – NHÂN CƠ
Tl: 03/07/1998;   Bm: Các Thánh TĐVN
:  T5, X. Nhân Cơ, H. Đăk Rlấp, Tx. Gia Nghĩa, ĐN
: 0501. 3649 140 – 0121 5763 839
Email: nhancohb@gmail.com

30. CĐ THANH TUYỂN BMT
Tl: 16.06.1967 ;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  02 Trần Hưng Đạo, P. Thắng Lợi, Tp. BMT
: 0500. 3811 326  - 0905 830238
Email: ttvnvhb@yahoo.com.vn
       mrludonghb@yahoo.com

31. CĐ THANH TUYỂN NHA TRANG
Tl: 22/02/2000;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  19/4E Hòn Chồng, Nha Trang
: 058.3837 297 – 0904 036498
Email: volenghia76@yahoo.com.vn

32. CĐ THANH TUYỂN TP. HCM
Tl: 22/08/1999;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  294 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
: 08. 39317310 – 0128 539 7133
Email: tthbhcm@yahoo.com

33. CĐ THÁNH GIA  – CHÂU SƠN
Tl: 11/08/1975;   Bm: Thánh Gia Thất
:  64 đường D T. 2, X. Cư Êbur , Tp. BMT, ĐL
: 0500.3822 138 – 0121 8365120
Email: kimmaihb@yahoo.com
    mphamtuyennvhb@gmail.com

34. CĐ THÁC MƠ  – PHƯỚC LONG
Tl: 15/10/2001;   Bm: T. Têrêxa Avila
: 17/8 Trần Hưng Đạo, P. Thác Mơ, Tx. Phước Long, BP
: 0651.3778 003  - 0976 500883
Email: hbphuoclong@gmail.com

35. CĐ THIÊN ĐĂNG  – VINH AN
Tl: 01/07/1971;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông
: 0501.3741 093 ; 0168 2237 905
Email: vinhanhb@yahoo.com.au
 Trường Tuổi Thơ  : 0501.3741 093

36. CĐ THIÊN PHÚC  –  PHÚC LỘC
Tl: 04/07/1994;   Bm: T. Giuse
:  34 Nguyễn Tất Thành Tt. Êa Tling, H. Cư Jut, ĐN
: 0501.3882 543
Email: phuclochb@yahoo.com.au

37. CĐ THIÊN SA  – BUÔN HÔ
Tl: 11/03/1993;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  02 Nguyễn Trãi, Tx. Buôn Hồ, ĐL
: 0500. 3872 664 – 0906 620 944
Email: chanminh69@gmail.com

38. CĐ THIÊN THANH  – XUÂN LỘC
Tl: 15/07/2005;   Bm: ĐM Lên Trời
:  92 T. Xuân Lộc1, X. Đăk Săk, H. Đăk Mil, ĐN
: 0501.3742 516   - 0166 6299569
Email: xuanloc.nvhb@gmail.com

39. TIỀN TẬP
Tl: 08/09/2002;   Bm: Sinh Nhật ĐM
:  254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. BMT
: 0500.3855 561
Email: hbbachtuyet@yahoo.com

40. CĐ TRINH VƯƠNG  – THỌ THÀNH
Tl: 10/06/1991;   Bm: Đức Maria Nữ Vương
:  124 T 6, X. Hòa Phú, Tp. BMT, ĐL
: 0500.3686 144 – 0164 5333809
Email: quyhue60@yahoo.com

41. CĐ TUỔI NGỌC  – LONG ĐIỀN
Tl: 12/06/2009;   Bm: T. Têrêxa HĐ
:  P. Long Phước, Tx. Phước Long, BP
: 0651.3775 486 – 0984 998870
Email: hbminhduc@yahoo.com.au

42. CĐ VINH TRUNG
Tl: 29.11.2011;   Bm:
:  T. 1B, X. Cư Êwi, H. Cư Kuin, Đăk Lăk
: 0500. 3709515 – 0127 39632324
Email: nvhbvinhtrung@hotmail.com

 

Địa chỉ: 

254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500 3811326
Email: 
hoabinhduylinh [at] gmail [dot] com