DÒNG ĐAMINH

Chiêm niệm và truyền thông chân lý
Giới thiệu: 

1. Tên gọi: Dòng Đaminh hay dòng ANH EM THUYẾT GIÁO

2. Châm ngôn: Chiêm niệm và truyền thông chân lý

3. Mục đích: Rao giảng Tin mừng khắp thế giới

4. Linh đạo: Nói với Chúa và nói về Chúa

5. Đôi nét lịch sử:
- Do Thánh Đaminh thành lập và được Tòa Thánh châu phê vào ngày 22.12.1216 nhằm mục đích quy tụ một số linh mục chuyên trách rao giảng Lời Chúa, một công việc trước đó thuộc quyền giám mục. Sau này tinh thần đó được mở rộng và được nhiều thành phần dân Chúa tham gia làm thành đại gia đình Đaminh.
- Hiện nay dòng có mặt trên 62 quốc gia trên thế giới gồm 6.510 linh mục và tu sĩ, 3502 nữ đan sĩ, 32.500 nữ tu, 180.000 giáo dân (Huynh đoàn giáo dân Đaminh)
Dòng đến Việt Nam cùng với những bước chân thừa sai đầu tiên tức năm 1550. Hiện tại Việt Nam có 300 tu sĩ nam, 10 đan sĩ, 1.500 nữ tu, 103.000 giáo dân.

6. Tại Ban Mê Thuột
Anh em Đa Minh mới hiện diện tại BMT vào tháng 5 năm 2000. Tuy nhiên anh chị em giáo dân Đa Minh đã hiện diện từ năm 1958 và các nữ tu vào năm 1972.

6. Hoạt động: Giúp xứ, dạy giáo lý.

6. Phụ trách hiện nay:
a. Toàn dòng: Tu sĩ Lm, Carlos Alphonso Azpiros Costa O.P.
b. Tại Việt Nam: Tu sĩ, Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình O.P.
c. Cộng đoàn BMT: Tu sĩ, Lm. Phaolo Nguyễn Văn Phương O.P.

7. Địa chỉ liên lạc:
a. Toàn dòng: Convento Santa Sabina Piazza Pietro d' Illiria, 1 00153 Roma, Italia
b. Nhà Mẹ: 229 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 089321881
c. Nhà Banmêthuột: Thôn Giang sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Dak Lak. ĐT: (05003). 639456

8. Các hoạt động cụ thể:
a. Cha Phaolo Phương phó xứ Kim Phát,
b. Thầy Phạm Văn Mão giúp xứ Giang Sơn.

9. Bổn mạng: Lễ kính thánh Tổ phụ ngày 8/8.

BBT
 

Phụ trách: 
Tỉnh dòng Việt Nam: Tu sĩ, Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình O.P.
Phụ trách: 
Cộng đoàn Banmêthuột: Tu sĩ, Lm. Phaolo Nguyễn Văn Phương O.P.
Địa chỉ: 

Toàn dòng: Convento San ta Sabina Piazza Pietro d' Illiria, 1 00153 Roma, Italia
Nhà Mẹ: 229 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 089321881
Nhà Banmêthuột: Thôn Giang sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Dak Lak.

Điện thoại: 
ĐT: (05003). 639456