DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ

Thực hiện việc cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa theo Phúc âm và truyền thống của Hội Thánh.
Giới thiệu: 

Đan Viện Biển Đức
17.07.2008 17:59

1. Tên gọi: Dòng Biển Đức

2. Bản chất và thẩm quyền: Dòng thuộc đời sống chiêm niệm, và thuộc thẩm quyền Toà Thánh.

3. Mục đích (sứ mạng hay đoàn sủng): Tận hiến cho Thiên Chúa qua đờI sống chiêm niệm cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa.

4. Linh đạo (con đường sống): Thực hiện việc cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa theo Phúc âm và truyền thống của Hội Thánh.

5. Đôi nét lịch sử: Được thành lập từ đấu thế kỷ thứ 6 do Thánh Biển Đức sáng lập. Hiện diện tại Việt Nam năm 1940 tại Huế.
Ngày 8.12.1962 Đan Viện Thiên Hoà hiện diện tại Giáo phận Ban Mê Thuột.

6. Tổng Phụ trách hiện nay: Cha Đan Phụ Chủ Tịch Brunô.
Trụ sở chính đặt tại Rô ma.
- Tỉnh Dòng Biển Đức Việt Nam: Cha Tỉnh phụ Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, Đan Viện Thiên An Huế. ĐT: 0543.865 910.
- Dòng Biển Đức Thiên Hoà Ban Mê Thuột: Cha Bề trên Phaolô Nguyễn Hữu Thanh, ĐT: 0500. 524 777.
- Cơ sở 2: Hoà Nam, xã Ea Nuôl, Buôn Đôn.

7. Địa chỉ liên lạc:
Đan viện Thiên Hoà, thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.

8. Các hoạt động cụ thể: Đón tiếp khách tĩnh tâm.

BBT
 

Phụ trách: 
Tổng Phụ trách hiện nay: Cha Đan Phụ Chủ Tịch Brunô.
Phụ trách: 
Tỉnh Dòng Biển Đức Việt Nam: Cha Tỉnh phụ Stêphanô Huỳnh Quang Sanh
Địa chỉ: 

- Dòng Biển Đức Thiên Hoà Ban Mê Thuột:: thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
- Cơ sở 2: Hoà Nam, xã Ea Nuôl, Buôn Đôn.

Điện thoại: 
05003. 524 777.