DÒNG CHÚA CỨU THẾ - Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan Nơi Đức Kitô.
Giới thiệu: 

A. Phần chung
Tên Hội Dòng: Dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.)
Do Thánh Anphongsô Maria Đệ Ligôri sáng lập ngày 09.11.1732, tại vùng đồi núi Scala, miền Nam nước Ý.
Địa chỉ trụ sở chính của Dòng: Curia Generalis CSsR, Via Merulana 31, I-00185, Roma, Italia.
Ở Việt Nam, trụ sở chính đặt tại 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
B. Tại Việt Nam
Ngày 30.11.1925, ba vị thừa sai DCCT Canada, Tỉnh Dòng Sainte Anne de Beaupré, đến Việt Nam. Đó là hai linh mục Hubert Cousineau, Eugène Larouche và tu sĩ Barnabé.
Trụ sở Hội Dòng đầu tiên được xây dựng tại Huế, vào ngày 28.01.1928. Đến ngày 25.03.1929 thì Cộng đoàn DCCT Huế được thành lập, khi ấy được 7 linh mục và 2 thầy.
Năm 1930, Phụ Tỉnh Việt Nam được thành lập, gồm hai Nhà: Huế với 11 thành viên, và Hà Nội với 7 thành viên.
Ngày 27.05.1964, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được thành lập. Số thành viên lúc này là 92 linh mục và 80 thầy trợ sĩ.
Bổn mạng Hội Dòng: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên Tội, mừng kính vào ngày 08.12 hàng năm.
Châm ngôn của Hội Dòng: Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan Nơi Đức Kitô.
C. Tại Giáo Phận
Hiện nay có hai Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Giáo phận.
- Cha G.B. Hồ Quang Lâm về phục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn từ năm 2002.
- Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn về phục vụ tại Giáo xứ Buôn Hồ từ năm 2005.