DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

"NÀ Y TÔI LÀ NỮ TỲ CHÚA" (LC 1 , 13)
Giới thiệu: 

DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Cộng Đoàn Duy Hoà

A. PHẦN CHUNG:

01. Tên hội dòng: DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Do Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý) và Đức Cha Alexandre Paul Marie Chabanon (Giáo) sáng lập ngày 8/ 9/1920

02. Nơi thành lập: Phú Xuân Huế.

03. Địa chỉ thường trú: 32 Kim Long Huế.

B .TẠI VIỆT NAM:

04. Ngày thành lập: 8/9/1920

05. Vị tiên khởi thành lập dòng: Soeur Bề Trên Tiên Khởi: Maria Agathe Lê Thị Thường đến từ tu viện Mến Thánh Giá Dương Sơn.
Số tu sĩ lúc thành lập: 6 nữ tu.

06. Ngày xây dựng trụ sở hội dòng đầu tiên: 8/9/1920

07. Địa điểm: Phú xuân Huế.

08. Bổn mạng của hội dòng: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM.
Kính ngày: 8/12

09. Châm ngôn của hội dòng: "NÀ Y TÔI LÀ NỮ TỲ CHÚA" (LC 1 , 13)

C. TẠI GIÁO PHẬN:

10. Ngày thành lập: 7/10/1998 .

11. Ngày xây dựng trụ sở hội dòng đầu tiên: 9/11/1998

12. Địa điểm: GX Duy Hoà.

13. Bổn mạng của Cộng Đoàn: Lễ Thánh Gia.

Ngày kính: Lễ Thánh Gia hằng năm.
Số tu sĩ lúc thành lập: 2 soeurs từ Huế đến.

14. Phụ trách cộng đoàn đầu tiên:
Soeur Maria Rosalima Lê Thị Mai (Năm 1998 - 2001)
Các phụ trách cộng đoàn kế tiếp:
- Soeur Maria Mônica Trương Thị Hoàng Anh (Năm 2001 - 2002)
- Soeur Maria Đặng Thị Thu Hà (Năm 2002 - 2005)
- Soeur Maria Mađalêna Bùi Thị kim Phụng (Năm 2005 - 2006)
- Soeur Maria Têrêxa Nguyễn Thị Trinh (Năm 2006 - 2007)
- Soeur Maria Nguyện Thị Lệ Thanh (Năm 2007 - 2008)

14. Số tu sĩ trong cộng đoàn: 3 tu sĩ

15. Các hoạt động: Giáo dục, dạy trẻ.

BBT