DÒNG LA SAN

Sống trong tinh thần Đức tin và lòng nhiệt thành, chia sẻ trong cộng đoàn kinh nghiệm về Thiên Chúa; Tinh thần hiệp thông “Cùng chung và liên kết với nhau” thực thi việc phục vụ việc Phúc âm hoá, chính yếu trong môi trường học đường.
Giới thiệu: 

DÒNG LA SAN - DÒNG CÁC SƯ HUYNH TRƯỜNG KITÔ
(Fratres Scholarum Christianarum - F.S.C)

1. Tên gọi: Dòng các Sư huynh Trường Kitô - Dòng Lasan.

2. Bản chất và thẩm quyền: Dòng thuộc Đời sống Thánh Hiến cho Thiên Chúa như những Tu sĩ giáo dân và thuộc thẩm quyền Toà Thánh.

3. Sứ mạng: Được mời gọi đem lại cho những người trẻ, đặc biệt cho những người nghèo
một nền giáo dục nhân bản và Kitô, theo thừa tác vụ đã được Giáo hội trao phó.

4. Linh đạo: Sống trong tinh thần Đức tin và lòng nhiệt thành, chia sẻ trong cộng đoàn kinh nghiệm về Thiên Chúa; Tinh thần hiệp thông “Cùng chung và liên kết với nhau” thực thi việc phục vụ việc Phúc âm hoá, chính yếu trong môi trường học đường.

5. Đôi nét lịch sử: Thánh Gioan Lasan (Saint Jean - Baptiste De La Salle. 1651 - 1719) đã sáng lập Dòng năm 1680 tại Pháp và hiện giờ Dòng đã có mặt hơn 80 quốc gia trên thế giới. Các Sư huynh đã tới Việt Nam từ năm 1866 và đã đặt chân lên BMT vào ngày 20 tháng 7 năm 1959.

6. Sư huynh Tổng quyền: Alvaro Rodriguez Echeverria
Nhà mẹ: Via Aurelia 47ó - C.P. 9099 (Aurelio). 00165 Rome - Italy
Sư huynh Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam: Grégoire Nguyễn Văn Tân.
53b Nguyễn Du, Phường Bến nghé – Q1 - TP HCM.

7. Các Cộng đoàn BMT:
+ 149 Phan Chu Trinh, TP.BMT.
ĐT 0500.854.560 Lasanbmt@dng.vun.vu
+ 127 Lê Thánh Tôn, TP.BMT.
ĐT 0500.950279
+ Lasan Mỹ Yên - Gx Vinh An - Dak Mil
ĐT. 0909.267.170

8. Hoạt động cụ thể:
Dạy giáo lý, dạy học, dạy nghề.
Phụ trách Nội trú, Ký túc xá Sinh viên.
 

Phụ trách: 
Sư huynh Tổng quyền: Alvaro Rodriguez Echeverria
Phụ trách: 
Sư huynh Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam: Grégoire Nguyễn Văn Tân.
Địa chỉ: 

Nhà mẹ: Via Aurelia 47ó - C.P. 9099 (Aurelio). 00165 Rome - Italy
Tỉnh Dòng Việt Nam: 53b Nguyễn Du, Phường Bến nghé – Q1 - TP HCM.
Các Cộng đoàn BMT:
+ 149 Phan Chu Trinh, TP.BMT.
ĐT 0500.854.560
+ 127 Lê Thánh Tôn, TP.BMT.
ĐT 0500.950279
+ Lasan Mỹ Yên - Gx Vinh An - Dak Mil
ĐT. 0909.267.170

Email: 
Lasanbmt [at] dng [dot] vun [dot] vu