DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA

“Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.
Giới thiệu: 

Bản sơ lược Dòng MTG Bà Rịa
29.06.2008 10:10

A. PHẦN CHUNG VỀ HỘI DÒNG
- Tên dòng: HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
- Thành Lập ngày: 01/05/2008
- Do Đức Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa Tôma Nguyễn Văn Trâm.
- Số cộng đoàn: 19 cộng đoàn trong 4 giáo phận Bà Rịa, Xuân Lộc, TP. Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột.
- Nhân sự: Khấn trọn 111, khấn tạm 63, tập sinh 13, tiền tập 9, đệ tử và tìm hiểu 50.
- Địa chỉ Nhà Mẹ: Tổ 1, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổng Phụ trách đương nhiệm : Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn
- Bổn mạng Hội Dòng: Thánh Giuse
- Ngày kính: 01-05
- Châm ngôn: “Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
TÒA GIÁM MỤC BÀ RỊA
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu (64) 737873
Số: 10–08/TGM

SẮC LỆNH THÀNH LẬP HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
Các Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, từ năm 1975 đến nay, đã sinh sống và hoạt động tông đồ tại nhiều giáo phận khác nhau như Xuân Lộc, Bà Rịa, Sài Gòn và Buôn Ma Thuột.
Đức cố Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã tập họp các nữ tu nầy lại và từ năm 1982, Ngài đã xin Đấng Bản quyền Nhà Mẹ Huế ban phép cho Ngài giúp họ sống đời thánh hiến tại Giáo phận Xuân Lộc và ban cho họ hưởng quy chế Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế – Xuân Lộc, nhưng theo pháp lý trực thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế.
Hiện nay, Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế – Xuân Lộc gồm có 102 nữ tu khấn trọn và 62 nữ tu khấn tạm hiện diện tại 19 cộng đoàn tu sĩ trong các giáo phận nói trên. Các cộng đoàn nầy phát triển cách thành công về mọi mặt, đặc biệt về đời sống thiêng liêng, về việc điều hành quản trị, phương pháp đào tạo và các công tác tông đồ.
Để việc đón nhận, hướng dẫn các ơn gọi mới cùng việc huấn luyện các tu sĩ ngày càng thuận lợi hơn, đồng thời để các sinh hoạt mục vụ và tông đồ ngày càng đắc lực hơn, ngày 21 tháng 04 năm 2006 tại Huế, Tổng Tu Nghị Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế đã quyết định chấp thuận cho Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế – Xuân Lộc được tách khỏi Hội Dòng Mẹ để trở thành một Hội Dòng mới gọi là Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.
Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Giám mục Bản quyền Nhà Mẹ, đã phê chuẩn việc tách Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế – Xuân Lộc ra khỏi Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế bằng văn thư số 17/06/TTGMH ngày 13 tháng 05 năm 2006.
Nữ tu Anna Trần thị Hồng Túy, Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2006, đã xin Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa cho Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế – Xuân Lộc được trở thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.
Đức Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, với Văn thư số 009/NN/06/TGM ngày 26 tháng 06 năm 2006, đã tham khảo ý kiến của Tòa Thánh về việc thành lập nầy và Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc đã chấp thuận với Sắc lệnh số 3250/07 ngày 16 tháng 07 năm 2007.
Với lời thỉnh cầu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế và sự chấp thuận của Thánh Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, sau khi cầu nguyện và tham khảo ý kiến ban Tư vấn giáo phận, chiếu theo Giáo luật điều 579 về việc thành lập một hội dòng thuộc quyền giáo phận.
NAY TÔI QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
Với Nhà Mẹ tọa lạc tại Xuân Sơn thuộc Giáo phận Bà Rịa
Gồm tất cả các nữ tu trước đây thuộc Miền Dòng MTG Huế - Xuân Lộc
Với sắc lệnh nầy, tất cả các nữ tu thuộc Hội Dòng mới nầy vẫn giữ nguyên tình trạng lời khấn như hiện nay. Ban Điều Hành tạm thời sẽ tổ chức một cử hành phụng vụ để công bố Sắc lệnh nầy và chính thức khai mạc Hội Dòng mới.

Làm tại Tòa Giám mục Bà Rịa, ngày 01 tháng 05 năm 2008
Lễ Thánh Giuse Thợ
Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục Giáo phận Bà Rịa

Phụ trách: 
Tổng Phụ trách đương nhiệm : Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn
Địa chỉ: 

Nhà Mẹ: Tổ 1, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.