DÒNG NỮ ĐA MINH THÁNH TÂM

Chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm.
Giới thiệu: 

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm
19.07.2008 16:34

1. Tên gọi: Dòng Nữ Đa minh Thánh Tâm

2. Bản chất và thẩm quyền: Chiêm niệm và hoạt động - thuộc thẩm quyền Giáo phận.

3. Mục đích: Truyền Giáo - Giáo dục.

4. Linh đạo dòng: Chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm.

5. Đôi nét lịch sử: Dòng được thành lập ngày 21/01/1958, tại Hố Nai - Biên Hoà. Đến nay, dòng có mặt:

Tại Việt Nam
- 15 cộng đoàn thuộc 3 Giáo phận: Xuân Lộc - Thành Phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa.
- 3 thí điểm truyền giáo thuộc 3 Giáo phận: Long Xuyên - Ban Mê Thuột - Cần Thơ.
- Cộng đoàn tại Ban Mê Thuột được thành lập ngày 8.9.2003 và chọn tên là: Cộng đoàn Sinh nhật Đức Maria giáo xứ Thuận Hiếu
Tại Hoa Kỳ: 1 Tỉnh Dòng gồm có 7 cộng đoàn.

6. Tổng phụ trách hiện nay: Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Bạch Tuyết.

7. Phụ trách Cộng đoàn Ban Mê Thuột tại Giáo Xứ Thuận Hiếu - Ban Mê Thuột: Nữ tu. Maria Barnaba Đỗ Thị Phượng (Uyên).

8. Địa chỉ liên lạc:
- Dòng chính: 155/5 Kp 9 - P.Tân Biên - Thành Phố Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0613.882643 - Email: dndmttcl@gmail.com
- Cộng Đoàn Sinh Nhật Đức Maria: Nhà thờ Thuận Hiếu K12 Thị trấn Phước An -
Huyện Krông Păk - Đăklăk.
Điện thoại : 0500.225788 - Email : barnabauyen@yahoo.com.

9. Các hoạt động cụ thể:
- Truyền Giáo:
- Dạy Giáo lý dự tòng - lớp vào đời - lớp Kinh Thánh - lớp ơn gọi.
- Phụ trách Thiếu nhi Buôn Hằng 1.
- Trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh trong Giáo xứ: 2 lần tuần.
- Chia sẻ cho hội viên Legio vào tối Chúa nhật.
- Vào mùa hè: chị em đến địa điểm vùng xa dạy 2 lớp giáo lý Xưng tội - Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức cho các em không thể đến Giáo xứ học trong năm.
- Thường xuyên thăm viếng người già, tàn tật, neo đơn.
- Giúp chia sẻ Lời Chúa cho một nhóm Dân Tộc Êđê tại cây số 44, cách Giáo xứ 14 cây số cho khoảng 50 thành viên.
- Sau đó dạy giáo lý dự tòng cho khoảng 40 người chưa rửa tội và chưa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. (buổi sảng Chúa Nhật)
- Dạy Giáo lý dự tòng cho 5 gia đình xin hợp thức hoá Hôn Nhân (buổi chiều Chúa nhật).
Bác ái xã hội:
- Phát cháo tình thương cho bệnh nhân huyện KrôngPăk: vào các buổi sáng từ thứ hai - thứ bảy: 40 - 50 phần / ngày.
- Giúp xây hai (2) căn nhà tình thương và láng một (1) nền nhà.
- Giúp bảy (7) người già tàn tật neo đơn: 100.000 mỗi người/tháng.
- Trợ cấp học phí cho các em học sinh Buôn Hằng 1: 143 em.
- Hỗ trợ sách vở + bút chì màu + đất sét + bảng đen cho các em mẫu giáo dân tộc Buôn Hằng 1 và 2 : 279 em.
- Giúp học bổng cho 1 em dân tộc học Trung học Sư phạm Mầm non trong 2 năm.
400.000 đồng/tháng.
- Tặng quần áo cho các cháu mẫu giáo Buôn Hằng 1 và 2: mỗi cháu một bộ đồng phục khoảng 350 cháu.

BBT

Phụ trách: 
Tổng phụ trách: Nữ tu Têrêxa Phạm Thị Bạch Tuyết.
Phụ trách: 
Cộng đoàn BMT: Nữ tu. Maria Barnaba Đỗ Thị Phượng (Uyên).
Địa chỉ: 

- Dòng chính: 155/5 Kp 9 - P.Tân Biên - Thành Phố Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0613.882643 - Email: dndmttcl@gmail.com
- Cộng Đoàn Sinh Nhật Đức Maria: Nhà thờ Thuận Hiếu K12 Thị trấn Phước An -
Huyện Krông Păk - Đăklăk.
Điện thoại : 0500.225788 - Email : barnabauyen@yahoo.com.

Điện thoại: 
Dòng chính: 06133.882643
Điện thoại: 
Cộng Đoàn Sinh Nhật Đức Maria: 05003.225788
Email: 
barnabauyen [at] yahoo [dot] com.