DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và cho Thánh Thể (Luật sống số 1)
Giới thiệu: 

Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể
19.07.2008 20:10

PHẦN CHUNG
Tên Hội Dòng: DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ
Do Cha Pierre Julien Eymard thành lập, năm 1859 tại Paris, nước Pháp, với sự cộng tác của mẹ Marguerite Guillot.
Bề Trên Tổng Quyền đương kim là chị Marie Catherine Caron, người mỹ.
Địa chỉ trụ sở trung ương hiện nay: 480, rue Dufferin SHERBROOKE, Qc CANADA J1H 4N1.
Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể có mặt tại 10 quốc gia: Pháp, Ý, Hòa Lan, Canada, Mỹ, Úc, Brazil, Phi Luật Tân, Việt Nam và Congo.

TẠI VIỆT NAM
Khởi đầu: từ Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể, do Cha Micae Hoàng Đức Tụng, gốc Thái Bình, thành lập năm 1968 tại Bình Đa thuộc Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Xuân lộc.

Địa chỉ: 38, tổ 12, Khu Phố 2, P.Bình Đa, Biên Hòa - Đồng Nai.
Chính thức sáp nhập vào DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ quốc tế, ngày 31.03.1993

Bổn mạng: Đức Mẹ Thánh Thể vào ngày 13.5

Châm ngôn: Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và cho Thánh Thể (Luật sống số 1)

Đặc sủng: Toàn hiến cho tình yêu và vinh quang thánh Thể
Hòa hợp chiêm niệm với tình yêu tông đồ trong những hoạt động luôn linh hứng từ Thánh Thể và cho thánh Thể.

Giám Tỉnh là chị Anna Lê Thị Lệ Diễm
Tỉnh dòng Việt nam có 10 Cộng Đoàn hiện diện trong các giáo phận:
6 cộng đoàn thuộc Giáo phận Xuân Lộc.
1 cộng đoàn thuộc giáo phận Bà Rịa,
1 cộng đoàn thuộc giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
1 cộng đoàn thuộc giáo phận Ban Mê Thuột
1 cộng đoàn thuộc giáo phận Kontum.

Nhân sự
Tính đến năm 2008 này, Tỉnh Dịng Việt Nam đ cĩ 131 chị, trong đó 7 chị phục vụ tại nước ngoài, 125 chi phục vụ tại Việt Nam cho 10 cộng đoàn và các cấp huấn luyện.
25 em tập sinh, 14 em thỉnh sinh, 21 em dự tu.

Tại Giáo phận Ban Mê Thuột
Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Ban Mê Thuột được năm thành lập 1998, thuộc giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Ba chị đầu tiên từ nhà mẹ Giáo phận Xuân Lộc lên thành lập cộng đoàn mới là:
1. Maria Phạm Thị Miên
2. Lucia Nguyễn thị Hồng
3. Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Bổn mạng cộng đoàn: Đức Mẹ núi Cát Minh, ngày 16. 7
 

BBT

Phụ trách: 
Giám Tỉnh là chị Anna Lê Thị Lệ Diễm
Địa chỉ: 

38, tổ 12, Khu Phố 2, P.Bình Đa, Biên Hòa - Đồng Nai.