G. B. Nguyễn Minh Hảo

Năm sinh: 
15.02.1947
Năm Linh mục: 
08.04.1975
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Mẫu Tâm
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ MẪU TÂM
Địa chỉ: 

70 Y Ngông, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0500.2231 947
Điện thoại: 
0905 505 866
Email: 
minhhao1947 [at] gmail [dot] com