G.B. Cao Thanh Tâm

Năm sinh: 
02.01.1962
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Quản xứ ĐÔNG SƠN
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
Địa chỉ: 

Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đak Lak

Điện thoại: 
0500.3639 140
Điện thoại: 
0905 348 948
Email: 
nhancocity8 [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

- Quản xứ NHÂN CƠ về nhận Quản xứ ĐÔNG SƠN vào mùa Vọng 2011

- Tháng 3.2014: Trưởng ban Mục vụ Di dân