GB. Hà Văn Ánh

Năm sinh: 
22.04.1954
Năm Linh mục: 
03.12.1993
Chức vụ: 
Quản xứ Hòa Tiến
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
Địa chỉ: 

huyện Đak Song, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 
0651.3776 648
Điện thoại: 
0902 983 454
Email: 
jbhavananh [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

2013: dưỡng bệnh tại TGM

3.2014: Quản xứ Hòa Tiến - Giáo hạt Gia Nghĩa