G.B. Hoàng Minh Tâm

Năm sinh: 
30.12.1972
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Tân Lợi
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ TÂN LỢI
Địa chỉ: 

Huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.3786 465
Điện thoại: 
0905 689 940
Email: 
gbminhtam [at] yahoo [dot] com