G.B. Nguyễn Huy Bắc

Năm sinh: 
15.10.1967
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm Mục vụ
Địa chỉ: 

01, Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0918.211 985
Email: 
jbnhbac [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Cha G.B. Nguyễn Huy Bắc – du học Phillippines về, tháng 3.2014 được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Mục vụ  Giáo phận (01, Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột)

- Ngày 17.6.2014: Kiêm Trưởng ban Giáo lý - Đức tin.