G.B. Nguyễn Văn Hậu

Năm sinh: 
20.04.1961
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Hòa Bình
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ HOÀ BÌNH
Địa chỉ: 

xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0919 075 080
Email: 
jbhau61 [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

Ngày 3.10.2013: về Tòa Giám mục chờ nhận nhiệm sở mới. Trước đó, Quản xứ Bù Đăng.

Tháng 1.2015: Quản xứ HÒA BÌNH