G.B. Nguyễn Văn Liêm

Năm sinh: 
20.01.1970
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. An Bình
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ AN BÌNH
Địa chỉ: 

Thôn 2, xã Đăk Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3710 216
Điện thoại: 
0982 736 572
Email: 
jbvliem_2003 [at] yahoo [dot] com