G.B. Phạm Thế Truyền

Năm sinh: 
05.03.1965
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Kim Phát
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ KIM PHÁT
Địa chỉ: 

X. Hoà Thuận, Tp. BMT, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0905 142 688
Email: 
lmphamchinhtruc [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Tháng 01.2015: Quản xứ Kim Phát