G.B. Trần Đức Châu

Năm sinh: 
02.06.1956
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Hưng Đạo
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
Địa chỉ: 

Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Điện thoại: 
0974 326 748
Email: 
jbducchau [at] gawab [dot] com