GB. Trịnh Xuân Cường, SSS

Năm sinh: 
07.08.1969
Năm Linh mục: 
17.12.2004
Chức vụ: 
Dòng Thánh Thể
Nơi làm việc: 
DÒNG THÁNH THỂ
Địa chỉ: 

484 Nguyễn Thị Định, P.Khánh Xuân, TP BMT, Đăklăk

Điện thoại: 
0500. 3868 692
Điện thoại: 
0908.677 856
Email: 
jbcuongbmt [at] yahoo [dot] com