GH. Hòa Nam:Thánh lễ ban Bí tích khai tâm.

Trong tâm tình chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến,vào 8giờ sáng ngày 17-12-2013 tại nhà thờ Giáo Họ Hòa Nam,cộng đoàn giáo họ hân hoan đón mừng 14 anh chị và 3 em nhỏ người dân tộc Êđê gia nhập Hội Thánh Công giáo.
Thánh lễ ban bí tích khai tâm do cha Giuse Nguyễn Tiến Sự chủ tế. Tham dự thánh lễ có quý xơ dòng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Ban hành giáo họ, ban giáo lý, thân nhân và cha mẹ đỡ đầu của các anh chị dự tòng.
Sau bài Tin Mừng cha Giuse đã chủ sự nghi thức ban bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức cho các anh chị dự tòng. Các anh chị dự tòng đã trở nên con người mới, được tái sinh trong Chúa Thánh Thần và gia nhập vào Hội Thánh Chúa. Trong thánh lễ cha Giuse hợp thức hóa cho một đôi hôn phối. Thánh lễ cho anh chị em dân tộc được sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Êđê.
Thánh lễ kết thúc mọi người ra về trong niềm vui mừng vì gia đình giáo hội có thêm nhiều thành viên mới.

 

Tiến Hùng.