Giáo họ Giuse: Hồng Ân Thánh Tẩy

Giáo họ Giuse: Hồng Ân Thánh Tẩy

Vào lúc 18g30 ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại Nhà thờ giáo họ Giuse có 14 anh chị em dân tộc thuộc buôn Dhă Prông lãnh nhận hồng ân Bí tích Rửa tội và Thêm sức, sau đó có 9 đôi hợp thức hóa Hôn phối.

Giáo họ chúng con Tạ ơn Chúa sau một thời gian các anh chị tìm hiểu, học hỏi về Chúa  và giáo lý của Chúa, cũng như được ơn Chúa soi sáng dẫn lối đưa đường cho các anh chị tìm về với Chúa là nguồn mạch Sự sống.

 

Xem thêm HÌNH ẢNH