GIÁO HỌ HÒA NAM - 37 EM THIẾU NIÊN DÂN TỘC (ÊĐÊ) LÃNH NHẬN THÁNH THỂ LẦN ĐẦU

Vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2013, tại nhà thờ giáo họ Hòa Nam, cha Giu-se Nguyễn Tiến Sự đã hướng dẫn xét mình và ban bí tích hòa giải cho 33 em thiếu niên sắc tộc (Ê đê) của các buôn làng trong giáo họ.
Lúc 8 giờ, cha dâng thánh lễ tạ ơn. Trong thánh lễ, sau bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giu-se đã rửa tội cho 4 em thiếu niên. 37 em đã được đón nhận thánh thể Chúa trong niềm vui sướng hân hoan .
Sau thánh lễ, đại diện các em được rước lễ lần đầu đã nói lên lời cảm ơn cha Giu-se và quý xơ đã hướng dẫn cho các em nhận biết Chúa và để đến hôm nay các em được đón Chúa vào lòng.
Cha Giu-se và Ban thường vụ hội đồng giáo họ đã có những món quà trao cho các em trong ngày các em được rước Chúa lần đầu.
Hiện nay số anh chị em sắc tộc (Ê đê) trong các buôn làng của giáo họ Hòa Nam đã có gần 1000 người được nhận biết Chúa. Các ngày Chúa nhật, vào lúc 8 giờ 30 phút, cha Giu-se dâng thánh lễ (bằng tiếng Ê đê) dành riêng  cho anh chị em sắc tộc.

    TIẾN HÙNG

(XEM HÌNH TẠI ĐÂY)