Giáo Họ Kim Thành: Bầu Cử Ban Thường Vụ Khóa XII.

Giáo Họ Kim Thành: Bầu Cử Ban Thường Vụ Khóa XII.
 

Kim Thành là một giáo họ độc lập lâu đời nhất trong giáo phận Banmêthuột, hình thành đã 57 năm. Cơ cấu tổ chức giáo họ gồm: Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Họ, các Ban ngành đoàn thể… được tổ chức như một giáo xứ. Giáo họ Kim Thành có 230 gia đình với 1.280 nhân danh.

I.    Bầu Cử Ban Thường Vụ Khóa XII.

Sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 06/05/2012, tại nhà nguyện giáo họ Kim Thành, 215 cử tri đại diện cho các gia đình trong giáo họ đã tiến hành bầu cử Ban Thường Vụ khóa XII nhiệm kỳ 2012-2016.

Thời gian bầu cử được ấn định từ 6g00 đến 7g30.

Khác với những lần bầu cử khóa trước, lần này mỗi gia đình được phát một phiếu bầu cử trước khi bầu 4 ngày, trong đó có tên danh sách 9 ứng viên được đề cử. Cử tri là tất cả thành phần trong gia đình từ cha mẹ đến con cái, kể cả những người đi học, làm việc xa xứ, đều được quyền bàn bạc để thống nhất chọn lựa đủ 6 ứng viên đạt các tiêu chuẩn uy tín, đạo đức, có khả năng và có lòng nhiệt thành với nhà Chúa. Sau thánh lễ một người đại diện gia đình cầm lá phiếu bỏ vào thùng phiếu.

II.    Kết Quả

Ban Thư Ký Kiểm Phiếu đã làm việc chu đáo, công bình dưới sự chứng kiến của đại diện các giáo khu, các ban ngành đoàn thể.  Vào lúc 8g30, ông Giuse Hoàng Đức Vang, thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc kết quả:

Tổng số phiếu đã phát                                      :  230
Số phiếu nhận được                                         :  215
Số phiếu hợp lệ                                                 :  189
Số phiếu bất hợp lệ                                           :    26
Số phiếu các ứng viên nhận được cụ thể như sau:
      1.    Ông Đaminh Phạm Văn Cánh               :  173
      2.    Ông Vinh Sơn Đỗ Mạnh Cường           :  141
      3.    Ông Vinh Sơn Đỗ Mạnh Hùng              :  125
      4.    Ông Gioankim Phạm Thái Hưng           : 116
      5.    Ông Giacôbê Nguyễn Văn Kình            : 121
      6.    Ông Giuse Trần Đình Quý                    :   48
      7.    Ông Đaminh Đỗ Văn Thân                    : 125
      8.    Ông Vinh Sơn Đỗ Đức Thạnh               : 129
      9.    Ông Giuse Hoàng Đức Viêm                 : 157

III.   Tân Ban Thường Vụ.

Vào lúc 18g00, sau giờ chầu Thánh Thể, Cha Giacôbê đã đến dự phần khai mạc buổi họp, hướng dẫn cho các thành viên phân công chức danh, nhiệm vụ theo khả năng thích hợp như quy chế tổ chức HĐGX của giáo phận. Trong đợt bầu cử này Cha quản xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, giáo họ đã đề cử những vị còn lại sẽ tham gia phụ tá Ban Thường Vụ giáo họ.

Ông chủ tịch HĐGH đương nhiệm Vicentê Vũ Thế Hùng, chủ tọa phiên họp. Đến dự phiên họp còn có ông chủ tịch và đệ nhất phó chủ tich HĐGX Kim Phát.

Sau khi đã bàn bạc thảo luận, quý chức đã thống nhất phân công chức danh nhiệm vụ như sau:

- Ban Thường Vụ:
      1. Ông Đaminh Phạm Văn Cánh , chủ tịch Ban Thường Vụ.
      2. Ông Giuse Hoàng Đức Viêm , đệ nhất phó chủ tịch.
      3. Ông  Vinh Sơn Đỗ Mạnh Hùng, đệ nhị phó chủ tịch.
      4. Ông  Vinh Sơn Đỗ Mạnh Cường, ủy viên thư ký.
      5. Ông  Vinh Sơn Đỗ Đức Thạnh, ủy viên tài chính.
      6. Ông   Đaminh Đỗ Văn Thân, ủy viên thủ quỹ.

- Phụ Tá Ban Thường Vụ:
     1. Ông Giacôbê Nguyễn văn Kình, phụ tá Ủy Viên Tài Chính.
     2. Ông Gioan Kim Phạm Thái Hưng, phụ tá Ủy Viên Thủ Quỹ.
     3. Ông Giuse Trần Đình Quý, Trưởng Ban Phụng Vụ

Kết quả này sẽ được trình lên cha quản xứ để xét chấp thuận và xin Đức Giám Mục Giáo Phận quyết định bổ nhiệm.

Dự kiến Chúa Nhật Chầu Lượt giáo họ ngày 27/05/2012, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào giờ chầu chung 16g00, Tân Ban Thường Vụ sẽ tuyên thệ nhậm chức.      

Ban VHTT- Kim Phát

Tác giả/Nguồn: 
http://giaoxukimphatbmt.com