Giáo họ Kim Thành: Chầu Lượt Năm 2015

Kim Thành: Chầu Lượt Năm 2015

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 24/5/2015, cộng đoàn giáo họ Kim Thành hân hoan tổ chức Chầu Thánh Thể.

Lễ mừng kính Chúa Thánh thần Hiện Xuống được cử hành vào chiều thứ Bảy hôm trước. Ngày lễ chầu lượt giáo họ cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Với chủ đề: "Thánh Thể Là Trung Tâm Của Cộng Đoàn Phụng Vụ", tuần đại phúc chầu lượt năm nay, cộng đoàn giáo họ đã lãnh nhận bí tích hòa giải vào ngày thứ Ba, các giới gia trưởng, thiếu nhi, các bà mẹ công giáo đã tham dự các thánh lễ, nghe giảng tĩnh tâm lần lượt theo các giới từ thứ Tư đến thứ Sáu trong tuần.

Thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm nay do ba linh mục dòng Đa Minh đồng tế. Cha Fx Nguyễn Kim Ngọc, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó xứ Kim Phát Phêrô Nguyễn Văn Phương và cha Fx Nguyễn Thanh Phong.

Cha phó xứ Kim Phát đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu vào lúc 6g30.

Giới gia trưởng, giới trẻ và thiếu nhi, đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, cộng đoàn hai giáo buôn Hra Êa Hning, Hra Êa Tlă, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, ban mục vụ bệnh nhân, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, các bà mẹ công giáo và cộng đoàn giáo xứ Kim Phát đã tham dự theo thứ tự các giờ chầu của mình thật trang nghiêm và sốt sắng.

Lúc 16g00, Cha quản xứ Kim Phát chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể và giờ chầu chung.

Đặc biệt năm nay đoàn rước cung nghinh Thánh Thể dừng tại ba trạm, các trạm có tòa đặt Thánh Thể, do các bà mẹ công giáo, giới thiếu nhi và gia trưởng trang trí. Các giới hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện tôn thờ Chúa tại các điểm do giới mình đảm trách.

Kết thúc giờ chầu chung, Cha quản xứ hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện: "...Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã quy tụ chúng con về dưới một mái nhà của giáo họ Kim Thành, chúng con đến quỳ trước Thánh Thể. Chúng con đã trình bày với chúa rất nhiều điều từ việc gia đình, con cái đến việc xã hội, nhất là việc xây dựng nhà thờ giáo họ chúng con. Xin Thánh Thể Chúa thánh hóa và chúc phúc cho cộng đoàn chúng con.."

Cộng đoàn Kim Thành là một giáo họ biệt lập có cơ cấu tổ chức độc lập như một giáo xứ với số tín hữu hơn 1.000 người, được Cha nguyên quản xứ Kim Phát Giacôbê Phạm Xuân Lương đánh giá là một cộng đoàn đạo đức, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình hăng say xây dựng việc chung.

Đây cũng là một cộng đoàn giáo họ được thành lập lâu đời nhất trong giáo phận nhà (1956) chưa được nâng lên cấp giáo xứ.

Theo kế hoạch, ngày 1/6 năm nay giáo họ sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ.

Nhà thờ cũ bằng gỗ xây dựng từ năm 1962 xuống cấp nghiêm trọng đã được tháo dỡ từ năm 2011.                                                               

Hoàng Kha