GIÁO HỌ SƠN GlANG

Năm thành lập: 
1954
Bổn mạng giáo xứ: 
thánh Gioan Baotixita
Số Giáo dân: 
516
Giới thiệu: 

GIÁO HỌ SƠN GlANG


I. Tên Giáo họ: Giáo họ Sơn Giang
Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Hạt Phước Long.

II. Thành lập Giáo họ:
Thành lập Giáo họ năm: 1954
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên năm: 1954
Thánh bổn mạng Giáo họ: Lễ thanh Gioan Baotixita
Ngày kính: (24 - 06 hằng năm)

III. Số giáo dân lúc thành lập:
Số giáo dân khi thành lập: 80 giáo dân, 20 hộ Công giáo
Gốc từ đâu đến: từ Nam Định, Bùi Chu.
Trong đó số giáo dân sắc tộc bản địa: chưa có

VI. Linh mục sáng lập Giáo họ:
Linh mục sáng lập: Cha Vis
Các Linh mục tiếp theo:
Cha Phanxicô Phạm Đình Nhã
Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành

V. Nhà thờ hiện tại được xây dựng, trùng tu (năm nào)
1. Khởi công xây dựng lại năm: 1990
2. Ngày: ............. khánh thành nhà thờ.
3. Tổng số giáo dân hiện nay: 516
Trong đó: Người kinh: 469; Người Stiêng: 132

4. Đời sống kinh tế của giáo dân (ngành nghề)
a) Đời sống kinh tế của giáo dân: Kém.
b) Ngành nghề: chú yếu sống bằng nghề: Nông. Trồng điều

VI. Các cộng đoàn dòng tu trong Giáo họ: (không có)

VII. Các Giáo khu, Giáo điểm:
Giáo họ có 04 Giáo khu, trong trong đó có 01 giáo điểm của người Stiêng, chưa có nhà thờ

VIII. Các đoàn thể công giáo tiến hành:
Giới gia trưởng:
a. Thành lập ngày: 2003.
b. Bổn mạng: Thánh Giuse thợ
Giới hiền mẫu:
a. Thành lập ngày: 2003.
b. Bổn mạng: Thánh nữ Mônica

Địa chỉ: 

Thôn Bình Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Phước Long