Giáo lý viên Bù Đăng tĩnh tâm - cầu nguyện với Lời Chúa

Ngày 15 – 16 tháng  07 năm 2016  vừa qua, tại Giáo Xứ Bù Đăng khai giảng Tĩnh Tâm  cầu nguyện với Lời Chúa, có 90 em  lớp Vào Đời tham dự, do 2 nữ tu Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình  hướng dẫn.

Lúc 8g00 ngày 18 tháng 07 năm 2016, Giáo Xứ Bù Đăng khai mạc khóa cầu nguyện với Lời Chúa cho 13 em Giáo Lý Viên và 43 em Dự bị Giáo Lý Viên để yêu mến và thực hành Lời Chúa hơn nữa.

Cha Giu-se Trịnh Văn Kính khai mạc tuần cầu nguyện với Lời Chúa, trước sự hiện diện của Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ; Ban Giảng Huấn khóa cầu nguyện là hai  nữ tu Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, cùng với 56 em tham dự khóa này.

Mong ước các Giáo Lý viên và các em dự bị GLV hiểu biết rằng cầu nguyện với Lời Chúa rất quan trọng đối với người Ki-tô hữu, để có thể trưởng thành hơn trong đời sống, hầu Phúc Âm hóa bản thân, gia đình và môi trường trong cuộc sống xã hội hôm nay.

  Nt. Ngọc Hoa

Xem thêm hình