GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN

Năm thành lập: 
2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse thợ
Số Giáo dân: 
4254
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN

- Ngày 29.7.1957: Hình thành Giáo họ Đông Sơn theo văn thư thành lập Giáo xứ Giang Sơn của ĐGM Paul Seitz ký.

- Ngày 09.01.2007: TGM nâng Giáo họ Đông Sơn lên hàng Giáo xứ. Bổ nhiệm cha Giuse Trần Thế Thành làm quản xứ tiên khởi.

- Linh mục quản xứ đương nhiệm: GB. Cao Thanh Tâm

- Số giáo dân hiện nay: 4.254 nhân danh

(theo Lịch Công Giáo năm 2015 - 2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Hòa Hiệp, H. Cư Kuin, Đak Lak

Giáo hạt Giang Sơn