GIÁO XỨ ĐĂK NHAU

Năm thành lập: 
27.03.2009
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Xavie
Số Giáo dân: 
11344
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐĂK NHAU

- 1990: Hình thành từ phong trào di dân đến lập nghiệp.

- Ngày 19.01.2006: ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức ra văn thư thành lập Giáo họ Đăk Nhau.

- Ngày 27.3.2009: ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa nâng lên hàng Giáo xứ.

- Các giáo họ trực thuộc: Bom Bo 1, Bình Minh, Bom Bo, Đức Liên, Bù Oai, Đăng Drê R'Hách.

- Linh mục quản xứ: Cha PA. Trương Hồng Chương.

- Số giáo dân: (năm 2015) 11.344 nhân danh.

* Phần bổ sung:

- Năm 2014-2017: Cha phó GB. Nguyễn Công Phi.

- Tháng 7.2017: Cha phó Phaolô Lưu Văn Phan

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài