GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI

Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Maria Mân Côi
Số Giáo dân: 
3375
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI

Ngày thành lập:

- 20.11.1991: Cha Phaolô Phạm Quốc Túy (GP. Phú Cường coi sóc)

Linh mục quản xứ:

- Từ năm 1993 - 2000: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ

- Từ năm 2000 - 2013: Cha Anrê Lê Trần Bảo

- Từ năm 2013 đến nay: Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành

Các dòng tu:

- Cộng đoàn NVHB

- Cộng đoàn Đức Mẹ Nam Vang

- Tu đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế.

Giáo họ biệt lập:

- Đồng Tâm

- Tân Thành

Giáo dân:

- Số gia đình: 886 gia đình

- Số giáo dân: 3.375 nhân danh.

(Theo thông tin năm 2015)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 

P. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài