GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Số Giáo dân: 
1500
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

- Hình thành năm 1961 do Lm Bùi Đức Hạnh coi sóc.

- 1965: giáo xứ tan rã do chiến tranh.

- Sau năm 1975, giáo dân trở về sinh sống.

- 1987: thành lập Giáo họ Đức Hạnh thuộc Giáo xứ Nhân Hòa, do các cha GP. Phú Cường coi sóc.

- 2000: thành lập Giáo xứ Đức Hạnh.

- 2001: Xây dựng Nhà thờ đến năm 2008 khánh thành.

- Linh mục quản xứ đương nhiệm: Cha Giuse Trần Ngọc Cầu.

Số giáo dân: 1.500 nhân danh.

Giáo họ biệt lập: Khắc Khoan.

(theo thông tin năm 2015)

 

PHẦN BỔ SUNG

- Tháng 5/2016: Cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc quản xứ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Phước Long