GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH - DAK MIL

Năm thành lập: 
17.04.1974
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Maria Lên Trời
Số Giáo dân: 
2854
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

- Tháng 5.1958 có 15 gia đình từ Quảng Nam vào lập nghiệp.

- Tháng 6.1966: cha Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (GP. Đà Lạt) quản nhiệm.

- Tháng 4.1974: ĐGM Nguyễn Huy Mai ấn ký thành lập Giáo xứ Đức Hạnh.

- Tháng 6.1974: Cha Anrê Trần Xuân Cương được bổ nhiệm quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh.

- 1990-1997: Cha Giuse Trần Mạnh Cường quản xứ.

- 1997-2006: Cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản xứ.

- 2005-2007: Cha Antôn Hồ Quang Hải phó xứ.

- Tháng 9.2006: Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng quản xứ.

Số giáo dân: 2.854 nhân danh.

(theo thông tin năm 2015)

* Thông tin bổ sung:

- Tháng 9.2006 - 01.2018: Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng quản xứ.

- Tháng  01.2018: Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên quản xứ.

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 

Xã Thuận An, H. Đak Mil, Đăk Nông

Giáo hạt Dakmil