GIÁO XỨ ĐỨC LỄ

Năm thành lập: 
11.01.2010
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn
Số Giáo dân: 
2869
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐỨC LỄ

Năm 1959 cố linh mục Phaolô Phan Đình Cư đưa một số gia đình gốc Kẻ Đọng lên đây lập nghiệp, họ qui tụ thành giáo nhóm sớm tối cầu nguyện trong một nhà nguyện sơ sài…

Ngay năm sau, 1960, giáo nhóm được chính thức thành lập giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh Hương, do cố linh mục Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai coi sóc.

Ngày 11.01.2010 chính thức được nâng lên thành Giáo xứ Đức Lễ, do cha Isiđôrô Lê Hướng, SDB phụ trách. Ngày 30.01.2012 đến nay giáo xứ do cha Giuse Phạm Tấn Hùng quản nhiệm.

Hiện nay giáo xứ có 530 gia đình với 2.593 nhân danh gồm: Giáo họ Đức Hòa 209 gia đình, 1131 nhân danh, Giáo xóm Phanxicô 157 gia đình, 662 nhân danh. Giáo xóm Mẹ lên Trời 167 gia đình, 701 nhân danh.

Ngày 21.6.2013, linh mục Phêrô Cao Tiến Hà quản xứ tiên khởi.

Số giáo dân: 2.869 nhân danh. (theo thông tin năm 2015)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 

NT Đức Mạnh, H. Đak Mil, Đăk Nông

Giáo hạt Dakmil