GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU

Năm thành lập: 
01.10.1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Số Giáo dân: 
1680
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU

- Hình thành từ tháng 10.1990, gồm 9 gia đình (42 nhân danh) công giáo, do cha Micae Trần Thế Hải coi sóc.

- 1992: dựng ngôi nhà nguyên mái tôn vách ván lấy tên là Đức Liễu.

- 1997: Cha PA Trương Hồng Chương, quản xứ Bù Đăng, cho xây dựng nhà thờ mới.

- 1998:  Cha Đaminh Mai Xuân Nam quản nhiệm.

- Ngày 18.2.2009: ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa nâng lên thành Giáo xứ Đức Liễu.

- Ngày 19.3.2009, Cha Đaminh Trần Đình Thăng, quản xứ Phước Tín, quản nhiệm Giáo xứ Đức Liễu.

Số giáo dân: 1.680 nhân danh. - 324 gia đình.

Linh mục đương nhiệm: Đaminh Trần Đình Thăng.

(theo thông tin năm 2015)

 

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 

Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài