GIÁO XỨ BÁC ÁI

Năm thành lập: 
19.03.1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
7100
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BÁC ÁI

- Năm 1990, ĐGM Giuse Trịnh Chính Trức nâng giáo họ lên hàng giáo xứ, bổ nhiệm Cha GB. Nguyễn Thành Tâm làm quản xứ tiên khởi.

- Nhà thờ Bác Ái khánh thành ngày 16/6/2009 thời Cha quản xứ Đa Minh Vũ Đức Hậu.

- Cha phó: Phêrô Trần Thanh Trực

- Ngày 23.12.2017: Cha quản xứ Đa Minh Vũ Đức Hậu qua đời vì tai nạn giao thông.

- Ngày 25.01.2018: Cha Giuse Trần Ngọc Đại quản xứ

- Ngày 29.01.2018: Cha phó Phêrô Trần Thanh Trực thuyên chuyển (quản nhiệm Giáo họ Tân Phúc, thuộc Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

 

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 

xã Đức Mạnh, H. Đak Mil, Đăk Nông

Giáo hạt Dakmil