GIÁO XỨ AN BÌNH

Năm thành lập: 
28.02.2006
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Số Giáo dân: 
2435
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ AN BÌNH
20.07.2008 17:50

Giáo xứ An Bình
Thôn 2, xã Đakia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
Giáo hạt Phước Long
Ngày thành lập 02 tháng 8 năm 2006
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên năm 1993
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Ngày kính 06 tháng 4

Số giáo dân lúc thành lập giáo họ (năm 1992) khoảng 1.000 người từ miền bắc vào lập nghiệp và dân tộc thiểu số Stiêng. Đời sống kinh tế làm nông.
Số giáo dân khi nâng cấp lên giáo xứ là 2.828 người, trong đó:
Người dân tộc Kinh: 1.792 người
Người dân tộc Stiêng: 1.036 người

Linh mục sáng lập giáo họ năm 1992: Linh mục Phaolô Võ Quốc Ngữ. Lúc này Giáo họ An Bình thuộc giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long.
Năm 2006, được chính thức nâng cấp là giáo xứ An Bình, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Từ Tiến Dũng làm linh mục quản xứ.

Nhà thờ hiện tại được trùng tu vào năm 2007.
Giáo xứ hiện có 01 giáo họ và 08 giáo điểm truyền giáo chưa có nhà nguyện để sinh hoạt tôn giáo. Trong đó: giáo dân giáo họ Bù Ha: 510 người.

Giáo xứ hiện đang có các đoàn thể sinh hoạt như sau:
Hai Ca đoàn
Giáo lý viên
Hội hiền mẫu
Huynh đoàn giáo dân Đaminh
Hội Legio Mariae
Gia đình Tận Hiến
Gia đình Trợ tá

BBT

Thông tin bổ sung năm 2015:

Diện tích: 19,846ha

Giáo họ biệt lập: Giáo họ Bù Ha, Bù Tam

Linh mục quản xứ:

- Ngày 27/02/2009, Cha PX. Nguyễn Từ Tiến Dũng được chúa gọi về, Giáo xứ vắng bóng Cha.

- Ngày 01/7/2009, Cha GB. Nguyễn Văn Liêm, quản xứ.

Số giáo dân: (tính đến năm 2015): 2.170 nhân danh

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 

Thôn 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Phước Long