GIÁO XỨ BÌNH HÀ

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô và Phaolô
Số Giáo dân: 
2547
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BÌNH HÀ

- Hình thành từ tháng 10.1986.

- 1997-2006: thành lập giáo điểm Bình Hà do cha Giuse Trần Ngọc Cầu coi sóc

- Ngày 25.01.2005, thành lập Giáo xứ Bình Hà do Cha Giuse Trần Mạnh Cường quản xứ.

- Tháng 3.2014, Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng, quản nhiệm.

Linh mục quản xứ hiện nay: Phaolô Nguyễn Thư Hùng.

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Xã Thuận Hạnh, H. Đak Song, Đăk Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa