GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG

Năm thành lập: 
22.6.1957
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Số Giáo dân: 
8792
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
21.07.2008 22:17

1. Tên giáo xứ: Bù Đăng
Địa chỉ: 155 đường Quốc lộ 14. Tân Hưng, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước

2. Ngày thành lập: 22-6-1957
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: 6.1959
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày kính: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

3. Số giáo dân lúc thành lập:
Gốc từ: Miền Bắc, những người làm lục bộ
Số giáo dân: 65

4. Linh mục sáng lập giáo xứ: Phan Văn Trọng: 1957
Các linh mục quản xứ tiếp theo:
- JB Bùi Đình Thể: 1960
- Đa minh Vũ Văn Thiện: 1964
- Giuse Nguyễn Huyền Linh: 1970
- Micae Trần Thế Hải: 1992
- Phanxicô Trương Hồng Chương: 1996

- GB. Nguyễn Văn Hậu

- Giuse Trần Hữu Từ: 02.9.2013
Các linh mục phó xứ:
- Phanxicô Vũ Cát Đại: 1964
- Đaminh Mai Xuân Nam 1997
- Antôn Lê Anh Tuấn 2005

5. Nhà thờ hiện tại:
- Được xây dựng lại vào 21-3-2000.
- Cung hiến 22-6-2007
- Số giáo dân hiện nay:
+ Kinh: 8844
+ M’Nong: 4003
+ S’Tiêng :5266
+ Êđê: 20
+ Mạ: 104
+ Mường: 21
+ Nùng: 5
+ Tày: 26
+ Thái: 1
+ Chăm: 3
+ Cho Ru: 1
+ Cơ Ho: 1
+ Dao: 1
+ Hoa: 11
+ Khơ me 22
Tổng cộng: 18.328
Đời sống kinh tế: Làm nông nghiệp: trồng cây điều, một số ít cà phê, cao su.
Kinh tế còn kém.

6. Các cộng đoàn dòng tu trong giáo xứ:
+ Dòng Đức Bà Truyền Giáo Minh Hưng
Đến giáo xứ 15-8-1994.
Công tác mục vụ: giáo dục mẫu giáo và anh em sắc tộc
Phụ trách Giáo lý viên, thiếu nhi dân tộc
+ Dòng Đức bà Truyền Giáo Bù Đăng
Đến Bù Đăng: 30-5-1995
Công tác mục vụ: Khám bệnh cho người nghèo
Phụ trách Giáo lý viên, thiếu nhi người Kinh
+ Mến Thánh Giá Tân Việt
Đến Bù Đăng 1998
Công tác mục vụ: Dân tộc
+ Thừa Sai Việt Nam
Đến Bù Đăng : 2000
Công tác mục vụ: Dân tộc, Phụ giúp giáo lý hôn nhân

7. Giáo xứ có các giáo họ:
- Bù Đăng: Nhà thờ chính
Số giáo dân: Kinh : 776, Dân tộc: 748
- Đak Nhau: Đã có nhà thờ
Số giáo dân: Kinh: 1.769, Dân Tộc: 2822
- Đak Ría: Đã có nhà thờ
Số giáo dân: Kinh: 1257, Dân Tộc: 451
- Bom Bo: Đã có nhà thờ
Số giáo dân: Kinh: 1299, Dân tộc: 1017
- Minh Hưng: Đã có nhà thờ
Số giáo dân : Kinh: 1067, Dân tộc: 456
- Đăng Hà: Đã có nhà thờ
Số giáo dân: Kinh: 178
* Các giáo Điểm:
- Phú Sơn: Số giáo dân: 250
- Thọ Sơn: 320
- Thống Nhất: 282
- Phước Sơn: 141
- Đồng Nai: 89
- Chốt Mỹ: 888
Gồm 46 Buôn làng dân tộc
- Bom Bo 1: 363
- Bù Mó: 316
- Tông Klôn: 203
- Bù Lang: 203
- Đak Ría: 152
- Bù Trang: 110
- Bù Glêy: 110
- Tông Kôl: 79
- Đak Liên: 425
- Đăng Lang: 663
- Đak La: 515
- Đak Nung: 264
- Đak Xuyên: 404
- Bù Oai: 182
- Đak Wí: 103
- Bù Ghe: 266
- Bù Krói 456
- Bàu Carô 210
- Bụi Tre 215
- Bù Rbích 79
- Bù Bum 19
- Bù Có 151
- Bù Dố 400
- Bù Nhai 18
- Bù Klôn 262
- Bù Lố 142
- Bù Lôn 142
- Bù Ló 33
- Bù Môn 60
- Bù Đăng Srêy 409
- Bù Đưng 108
- Bù Rách 134
- Bù Rông Lây 90
- Bù Tơ 1 215
- Bù Tơ 2 116
- Bù Tơm 50
- Bù Xa 101
- Bù Xiết 65
- Bùi Nhùi 54
- Đak Rla 108
- Sơn Hoà 326
- Sơn Tùng 1 222
- Sơn Tùng 2 174

8. Các đoàn thể:
- Legiô: Thành lập 1996. Hiện có 7 Presidium
- Hội Gia Trưởng
- Hội Hiền Mẫu
- Ca Đoàn
- Thiếu Nhi
- Kèn Đồng
- Cồng Chiêng

BBT

DỮ LIỆU BỔ SUNG (năm 2015):

Số giáo dân: 10.084 nhân danh.

Giáo họ biệt lập: Minh Hưng, Đăng Hà.

- Tháng 7.2017: Cha phó Phaolô Lương Văn Hiếu, TSVN

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

155 đường Quốc lộ 14. Tân Hưng, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài