GIÁO XỨ BÙI PHÁT

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Đa Minh
Số Giáo dân: 
1850
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BÙI PHÁT

- Hình thành từ năm 1987, thuộc giáo xứ Đức Hạnh, Dakmil thời cha Giuse Trần Mạnh Cường.

- 1998-2005: cha Giuse Trần Ngọc Cầu coi sóc.

- 2006-2014 Quý cha dingf Vinh Sơn phụ trách.

- 2009: xây dựng nhà nguyện.

- 2014: cha Antôn Hồ Quang Hải, quản xứ Hòa An phụ trách

- 2015: ĐGM ra văn thư Thành lập Giáo xứ Bùi Phát. - Bổ nhiệm cha Antôn Hồ Quang Hải, quản xứ tiên khởi.

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 

Xã Nam Bình, H. Đak Song, Đăk Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa