GIÁO XỨ BUÔN HÔ

Năm thành lập: 
07.10.1960
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
16115
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BUÔN HÔ
12.07.2008 12:22

- Tên giáo xứ: Giáo Xứ Buôn Hô.
- Địa chỉ: Tổ dân phố 9 TT. Buôn Hồ Huyện Krông Buk, Tỉnh Dăklăk.
- Hạt: ĐăkLăk I.

1. Ngày thành lập Giáo xứ: Năm 1960.
- Ngày xây dựng nhà Thờ đầu tiên: Năm 1965 chiến tranh bắt đầu bùng nổ, bà con Giáo dân ở các Dinh điền xa dồn về Trung tâm Quận Buôn Hô để lánh nạn.
Nhà thờ Giáo xứ Đạt hiếu được Cha Fx. Nguyễn Đức Hạnh đưa về làm tạm cho Giáo xứ Buôn Hô, vật liệu bằng ván gỗ mái lợp tôn có diện tích 100 m2.
- Bổn mạng Giáo xứ: Dịp thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột 22-6-1967, Đức Cha Phê rô Nguyễn Huy Mai là Giám mục Tiên khởi. Giáo xứ Buôn hô nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng Giáo xứ.
- Ngày kính: ngày 19 tháng 03 hằng năm.

2. Số giáo dân lúc thành lập:
Vào những năm 1958 đến 1960, Chính phủ Ngô Đình Diệm di dời một số đồng bào các tỉnh Miền Trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình định thuộc Giáo Phận Qui nhơn, đến Quận Buôn Hô, tỉnh Đắc Lắc để thành lập các dinh điền:
- Dinh điền Đạt Hiếu gốc người Quảng Nam, Quảng Ngãi thuộc Giáo xứ Đạt Hiếu do Cha Fx Nguyễn Đức Hạnh là Quản xứ.
- Dinh điền Huệ An, Chí Thiện gốc Quảng Ngãi thuộc Giáo xứ Huệ An do Cha Phêrô Trần Anh Kim là Quản xứ. (nay là huyện Krông Năng)
- Dinh điền Buôn Hô Cung Kiệm gốc người Bình Định thuộc Giáo họ An Định của Giáo Xứ Vinh Đức do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa là Quản xứ.
- Và một số ít giáo dân từ các nơi về. Tập hợp lại thành Giáo xứ Buôn Hô vây quanh quận Buôn Hô.
- Số giáo dân ban đầu khi thành lập khoảng 1.500 giáo dân.

3. Linh mục sáng lập giáo xứ:
- Cha FX Nguyễn Đức Hạnh là Quản xứ Tiên khởi đến năm 1966.
- Tháng 8-1966 đến 25-5-1972 Cha Giuse Phạm Minh Đức, Quản xứ Giáo xứ Buôn Hô.
- 25-5-1972 đến 1975 Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm là Quản xứ.
- 1975 đến 29-08-1981 Cha Fx. Nguyễn Kim Long là Quản xứ.
- Cha Giuse Phạm Minh Đức, Quản xứ lần 2 từ 1981 đến 04-10-1994, qua đời tại Tòa Giám mục.
- 15-12-1993 Cha Phêrô Trương Văn Khoa được Bề trên cử về làm Phó xứ Buôn Hô.
Tháng 10 – 1994 Cha Phêrô Trương Văn Khoa chính thức Quản xứ Giáo xứ Buôn Hô đến nay…

* Linh mục phó xứ qua các thời kỳ:
Ngày 15/12/1993 đến tháng 10/1994, Cha Phêrô Trương Văn Khoa.
Ngày 24/08/1995 đến 04/07/1999, Cha Giuse Trần Văn Roãn.
Ngày 24/11/2001 đến tháng 9/2006, Cha Giuse Nguyễn Đình Chung.
Ngày 03/09/2005 đến tháng 02/2007, Cha Giuse Bùi Văn Trường.
Ngày 13/12/2005 đến nay, Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn.
Ngày 14/08/2007 đến nay, Cha Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.

4. Nhà thờ Giáo xứ được xây dựng:
Lễ Phục sinh năm 1970 Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Banmêthuột về đặt viên đá đầu tiên, sau hơn một năm nhờ công đức của bà con giáo dân, ngôi Nhà thờ bằng những vật liệu của thời chiến tranh được hoàn thành vào ngày 21-11-1971. Đây là công lao Cha Giuse Phạm Minh Đức trong thời kỳ này.
Hiện nay, Giáo Xứ đang thi công xây dựng ngôi Thánh đường mới. Lễ khởi công ngày 06/05/2008 và lễ đặt viên đá đầu tiên được Đức giám mục Giám quản định ngày 24/07/2008.
- Số giáo dân tính đến ngày 31/12/2007, 15.338 giáo dân. Trong đó, người Kinh 13.499 người, số giáo dân sắc tộc bản địa là: 1.839 giáo dân. (Êđê: 814 người. Jrai: 931 người. Bana: 94 người)
- Giáo dân Giáo xứ Buôn Hô chất phát có đủ mọi thành phần xã hội và đa dạng từ các Giáo phận nhập cư tới sinh sống và làm việc, nhất là từ năm 1957 tới nay…
- Đa số sống bằng nghề nông nghiệp (trồng cây cà phê).
- Một số ít buôn bán và ngành nghề khác như dịch vụ, công chức v.v…
- Kinh tế tương đối đủ ăn.
- Hộ nghèo đói tỷ lệ 10 %.

5. Cộng đoàn Tu sĩ phục vụ Giáo xứ:
- Dòng Chúa Cứu Thế chính thức đến giáo xứ năm 2005 gồm một linh mục phó xứ và một thầy, phụ trách phục vụ ở giáo họ Ea H’leo.
- Cộng đoàn Nữ vương hòa bình đến giáo xứ năm 12/03/1993
- Cộng đoàn nữ tu Chúa quan phòng đến giáo xứ năm 2005
- Cộng đoàn nữ tu bác ái, Giáo phận Vinh đến giáo xứ năm 1/2007
- Cộng đoàn nữ tu mến Thánh giá Phan thiết đến giáo xứ năm 7/2007.
- Công tác mục vụ – truyền giáo: giữ trẻ và giúp giáo lý cho giáo xứ, giáo họ.

6. Giáo xứ có những giáo họ sau:

1. An Lạc, Thị trấn Buôn Hô, 190 hộ, 693 giáo dân
2. Thiện an I, Thị trấn Buôn Hô, 183 hộ, 979 giáo dân
3. Thiện an II, Thị trấn Buôn Hô, 142 hộ, 686 giáo dân
4. Đức Hà, Đoàn Kết Krông Buk, 118 hộ, 605 giáo dân
5. Cung Kiệm, Đoàn Kết Krông Buk, 91 hộ, 558 giáo dân
6. Đạt Hiếu, Pơng Drang, Krông Buk, 110 hộ, 533 giáo dân
7. Pơng Drang, Pơng Drang, Krông Buk, 205 hộ, 1.018 giáo dân
8. Tân Lập, Ea Ngai, Krông Buk, 84 hộ, 356 giáo dân
9. Vinh Hà, Cư Kpo, Krông Buk, 398 hộ, 2.243 giáo dân
10. Ea H’ Leo, Huyện Ea H’ Leo, 1.369 hộ, 5.798 giáo dân
11. Gioan Baotixita, EaDrông, Krông Buk, ( sắc tộc) 470 hộ, 1.849 giáo dân
Tổng cộng 3.360 hộ, 15.338 giáo dân

Những giáo họ có nhà Thờ, nhà Nguyện:

01. Đức Hà, Đoàn Kết Krông Buk, 118 hộ
02. Cung Kiệm, Đoàn Kết Krông Buk, 91 hộ
03. Đạt Hiếu, Pơng Drang, Krông Buk, 110 hộ
04. Pơng Drang, Pơng Drang, Krông Buk, 205 hộ (Giáo họ biệt lập)
05. Tân Lập, Ea Ngai, Krông Buk, 84 hộ
06. Vinh Hà, Cư Kpo, Krông Buk, 398 hộ (Giáo họ biệt lập)
07. Ea H’ Leo, Huyện Ea H’ Leo, 1.369 hộ (Giáo họ biệt lập)

7. Các đoàn thể trong giáo xứ:
- Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh.
- Hội Legio Mariae.
- Hội Các bà mẹ công giáo.
- Thiếu nhi.
- Gia đình trẻ.
- Gia đình phạt tạ Thánh Tâm.

8. Cơ sở Văn hoá - Xã hội:
- Một trường Mầm non ở trong khuôn viên giáo xứ, 3 lớp học có120 học sinh và 2 lớp ở Giáo họ Vinh Hà do quí Soeurs phụ trách.

9. Bác ái và Từ thiện.
A. Quỹ Học bổng.
I/ Từ niên khoá 2003 thực hiện đến nay 06/ 2008
1/- Niên khoá 2003-2004: Cấp cho 168 học sinh các cấp với kinh phí 78.300.000 đồng
2/- Niên khoá 2004-2005: Cấp cho 152 học sinh trong và ngoài Giáo xứ, cùng giúp Chủng sinh của Giáo phận tổng số là: 111.200.000 đồng.
3/- Niên khoá 2005-2006 Cấp cho 115 học sinh.
Mua vở cấp thưởng cho 176 học sinh trong Giáo xứ có thành tích cao trong học tập: 200.000đ
Cấp cho 10 học sinh cộng đồng Phú Lễ – Tân hội: 5.000.000đ
Với kinh phí: 82.700.000 đồng
4/- Niên khóa 2006-2007 cấp cho 137 học sinh, sinh viên trong và ngoài Giáo xứ;
Với kinh phí: 115.200.000 đồng
5/- Niên khoá 2007-2008 cấp cho 82 học sinh, sinh viên với kinh phí: 113.139.000 đồng

II/- Kết quả 5 năm thực hiện: 654 lượt học sinh – sinh viên = 500.539.000 đồng
(Năm trăm triệu năm trăm ba mươi chín ngàn đồng)
B. Từ Thiện.
- Giáo xứ có một tủ thuốc, cấp phát miễn phí cho người nghèo.
- Thường xuyên giúp ăn sáng cho anh em Dân tộc trước lễ Chúa nhật.
- Hỗ trợ trên 10 chiếc xe lăn cho người tàn tật.
- Ủng hộ người nghèo và thiên tai hằng năm quy tiền mặt trên 30 triệu gồm mùng màn, chăn chiếu, quần áo và một số vật dụng khác.

Buôn Hô, ngày 12 tháng 06 năm 2008
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo xứ Buôn Hô
Tel: 0500 871 585
0500 872 395

PHẦN BỔ SUNG:

- Tháng 1/2015: Cha Giuse Vũ Ngọc Toàn, quản xứ

- Giáo họ biệt lập: Vinh Hà, Pơng Đrang

- Số giáo dân: 16.115 nhân danh.

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 

P. An Bình, Tx. Buôn Hồ, Tỉnh Dăklăk.

Giáo hạt Buôn Hô
Điện thoại: 
05003 871 585
Điện thoại: 
05003 872 395