GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH

Năm thành lập: 
17.11.2008
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh cả Giuse
Số Giáo dân: 
5151
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH

- Ngày 14/02/1978: Khai sinh Giáo họ thuộc Giáo xứ Vinh Quang.

- Ngày 18/03/1989: Thánh lễ đầu tiên - đổi tên thành Giáo họ Công Chính nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

- Ngày 25/03/1995: ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ.

- Ngày 30/12/1996: Khánh thành Nhà thờ.

- Ngày 17/11/2008: ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nâng Giáo họ lên hàng Giáo xứ, bổ nhiệm Cha Giuse Đỗ Minh Hiển làm linh mục quản xứ tiên khởi.

- Tháng 01/2015: Cha Nicolas Lưu Nhất Tâm, quản xứ.

Số giáo dân hiện nay: 5.514 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 

Xã Cư Bao, TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk

Giáo hạt Buôn Hô
Điện thoại: 
0500.3563630