GIÁO XỨ CHÂU NINH

Năm thành lập: 
1958
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Sầu Bi
Số Giáo dân: 
1020
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ CHÂU NINH

- Hình thành từ năm 1956. (thuộc GP. Đà Lạt)

- 1959: xây dựng hoàn thành nhà thờ bằng gỗ.

- 1967: Giáo xứ Châu Ninh thuộc GP.BMT

- 1972: Giáo dân di tản do chiến tranh.

- sau 1975: Giáo dân các nơi trở về sinh sống. Lúc này nhà thờ bị trưng thu làm kho HTX. Các Cha GP. Phú Cường coi sóc.

- 1992: Giáo dân xin lại nhà thờ đã bị trưng thu.

- 1995: cha GB. Nguyễn Văn Hậu, quản xứ Long Điền, quản nhiệm Giáo xứ Châu Ninh.

- 2001: cha GB. Trần Đức Châu, quản xứ.

- 2011: cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng, quản xứ.

Số giáo dân: 1.020 nhân danh.

 

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước

Giáo hạt Phước Long