GIÁO XỨ CHI LĂNG: TĨNH HUẤN QUÝ CHỨC BAN HÀNH GIÁO - CA TRƯỞNG - CA VIÊN

GIÁO XỨ CHI LĂNG: TĨNH HUẤN QUÝ CHỨC BAN HÀNH GIÁO - CA TRƯỞNG - CA VIÊN

Để đồng hành cùng với Giáo Hội trong Năm phụng vụ mới – Năm A, cũng như tăng cường thêm sự hiểu biết và tham dự vào phụng vụ của Giáo hội một cách tích cực. Ngày 22 tháng 10 năm 2013, Cha Quản xứ Jos. Nguyễn Quốc Loan đã tổ chức tĩnh huấn cho gần 200 quý chức Ban hành giáo, quý chức Ban chấp hành các giới, quý ca trưởng, ca viên các ca đoàn trong giáo xứ.

Ngày tĩnh huấn bắt đầu từ 7giờ 30 sáng cho đến 16 giờ 30 chiều. Trong ngày tĩnh huấn, Cha quản xứ đã hướng dẫn và chia sẻ về THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ngày 10 tháng 10 năm 2013. Mọi người được học tập các quy luật căn bản khi tổ chức và cử hành phụng vụ. Cha quản xứ quan tâm đặc biệt đến các ca trưởng, ca viên các ca đoàn qua việc hướng dẫn kỹ lưỡng việc chọn và tập hát các bài thánh ca sử dụng trong phụng vụ để cho cộng đoàn có thể tham dự vào một cách tích cực nhất.

Qua một ngày tham dự tĩnh huấn, mọi người đã được Cha quản xứ hướng dẫn và chuyển tải khá nhiều những nội dung cần thiết và bổ ích. Mỗi người ý thức được bổn phận và vai trò của mình trong cộng đoàn giáo họ, giáo xứ cũng như các ca đoàn mình phục vụ. Ngày tĩnh huấn kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và tin tưởng của mỗi quý chức trong việc thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó.

GX Chi Lăng